Työryhmä pohtimaan ehdollisen vankeusrangaistuksen tehostamista

28.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tavoitteena on löytää keinoja vähentää ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välistä porrastusta.

Oikeusministeriö
on asettanut työryhmän selvittämään mahdollisuuksia tehostaa ehdollisen
vankeusrangaistuksen vaikuttavuutta.

Työryhmän asettaminen perustuu strategiseen hallitusohjelmaan.

Työryhmän tehtävänä on arvioida erilaisia keinoja tehostaa ehdollista
vankeutta oheisseuraamus-järjestelmää kehittämällä. Tähän liittyen
työryhmä selvittää muun muassa ehdollisen vankeusrangaistuksen
oheisseuraamusten käyttöä muissa Pohjoismaissa.

Jotta rikosten
seuraamukset koettaisiin ymmärrettäviksi ja hyväksyttäviksi, tulee
rangaistusten olla johdonmukaisessa suhteessa toisiinsa vähitellen
ankaroituvassa järjestelmässä. Siirtyminen ehdollisesta
vankeusrangaistuksesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen saatetaan kokea
varsin jyrkkänä portaana, vaikka laki antaa mahdollisuuksia ehdollisen
rangaistuksen tehostamiseen oheisseuraamuksilla.

Ehdolliseen
vankeuteen tuomitulle asetetaan aina koeaika, minkä lisäksi alle
21-vuotias voidaan määrätä valvontaan. Ehdolliseen vankeuteen voidaan
nykyisin liittää ns. oheissakko. Yli vuoden mittaisiin ehdollisiin
vankeusrangaistuksiin on mahdollisuus liittää tehosteeksi myös
yhdyskuntapalvelurangaistus.

Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi ensi vuoden lokakuun alkuun mennessä.

Työryhmä pohtimaan ehdollisen vankeusrangaistuksen tehostamista

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments