Määräaikaisissa virkasuhteissa olleelle voitiin määrätä koeaika vakinaistamisen yhteydessä.

19.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:190

Kunnallisasia – Virkasuhteen purkaminen koeajalla – Koeajan määräämisen perusteet – Määräaikaisuuden vakinaistaminen – Huomattava muutos asemassa

A oli toiminut
pysäköinnintarkastajana B:n kaupungin palveluksessa määräaikaisissa
virkasuhteissa ajalla 1.3.–31.5.2014, 1.6.–30.11.2014 ja 1.–31.12.2014.
Hänelle oli määrätty yhden kuukauden koeaika 1.3.–31.5.2014 voimassa
olleeseen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Kun hänet oli 1.1.2015 lukien
valittu vakituiseen pysäköinnintarkastajan virkasuhteeseen, hänelle
määrättiin vielä kuuden kuukauden koeaika.

Määräaikaisissa
virkasuhteissa työskennelleen viranhaltijan ottaminen toistaiseksi
voimassa olevaan virkasuhteeseen merkitsee muutosta hänen
virkasuhteessaan viranhaltijan siirtyessä vahvemman irtisanomissuojan
piiriin. Tähän nähden ja myös julkisen hallinnon luotettavuuden ja
kansalaisten oikeusturvan takaamisen vuoksi on tärkeää, että
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen nimitettäessä
viranomaisella säilyy viranhaltijalain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu
oikeus riittävän pituisen koeajan määräämiseen, vaikka viranhaltija
olisi määräaikaisessa virkasuhteessa hoitanut samoja tehtäviä kuin
vakinaisessa virkasuhteessa. Toistaiseksi voimassa olevaan
virkasuhteeseen ottamista on siten pidettävä sellaisena viranhaltijan
asemassa tapahtuneena huomattavana muutoksena, jota viranhaltijalain 8
§:n 2 momentissa tarkoitetaan.

Koska A:lle oli
ensimmäisessä määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 1.3.–31.5.2014
määrätty yhden kuukauden koeaika, hänelle on voitu vakinaistamisen
yhteydessä 1.1.2015 määrätä vielä enintään viiden kuukauden koeaika,
jolloin koeajan pituudeksi tuli yhteensä lain sallima enimmäisaika kuusi
kuukautta. A:n virkasuhde oli purettu 26.5.2015 eli koeaikana.

Äänestys 2-1-2

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments