Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.3.2023 Tiedotteet

Defensor Legisin numero 1/2023 on ilmestynyt

Defensor Legisin numerossa 1/2023 seuraavat artikkelit: Jani Kajala, Rikoksesta epäillyn asianajajan velvollisuudesta vastakuulustella todistajia esitutkinnassa Lydia Peltonen, Syväväärennetyt videot tietoyhteiskuntadirektiivin parodiapoikkeuksen näkökulmasta Tomi Voutilainen ja Juuso Ouli, Virkavelvollisuuksien ja virkatoimien todennettavuuden vaatimus Veli-Matti Tikkanen, Päästökompensaatioon perustuvien hiilineutraaliusväittämien markkinointi Eelis Paukku, Kirjanpitorikos – apurikos vai itsenäinen rikos? Helinä Tiura-Virta, Poliisin oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/defensor-legisin-numero-1-2023-on-ilmestynyt/
27.9.2022 Oikeusuutiset

Kirjanpitorikokseen syyllistynyt tuomittiin menettämään valtiolle kirjanpidon laiminlyönnillä säästettyä kustannusta vastaava hyöty

KKO:2022:53 Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Kirjanpitorikos A:n syyksi oli luettu kirjanpitorikos, kun hän oli omistamansa osakeyhtiön edustajana laiminlyönyt tilitapahtumien kirjaamisen ja tilinpäätöksen laatimisen. Samaan aikaan hän oli ottanut yhtiön varoja henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa, minkä perusteella hänet oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja suorittamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/kirjanpitorikokseen-syyllistynyt-tuomittiin-menettamaan-valtiolle-kirjanpidon-laiminlyonnilla-saastettya-kustannusta-vastaava-hyoty/
23.8.2022 Oikeusuutiset

Velallisen epärehellisyys osoitti henkilön sopimattomaksi ampuma-aseiden hallussapitoon

KHO:2022:98 Ampuma-ase – Viranomaisen valitusoikeus – Valvottavana oleva yleinen etu – Erityinen valvontatehtävä – Poliisihallitus – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Velallisen epärehellisyys – Törkeä kirjanpitorikos – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta Poliisilaitos oli peruuttanut C:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat. C oli tuomittu velallisen epärehellisyydestä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/velallisen-eparehellisyys-osoitti-henkilon-sopimattomaksi-ampuma-aseiden-hallussapitoon/
23.12.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus äänesti: voidaanko henkilö tuomita elinkeinonharjoittajan liikkeessä tehdyistä rikoksista, vaikka hän ei ollut elinkeinonharjoittaja

THO:2021:8 Törkeä kirjanpitorikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Tekijävastuu – Oikeushenkilön puolesta toimiminen – Elinkeinonharjoittaja A:n, joka ei ollut elinkeinonharjoittaja, syyksi oli käräjäoikeudessa luettu elinkeinonharjoittajan toiminnassa tehdyt törkeä kirjanpitorikos ja törkeä velallisen epärehellisyys. Kysymys siitä, voitiinko A tuomita elinkeinonharjoittajan liikkeessä tehdyistä rikoksista rangaistuksiin, vaikka hän ei ollut elinkeinonharjoittaja. THO:2021:8

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/hovioikeus-aanesti-voidaanko-henkilo-tuomita-elinkeinonharjoittajan-liikkeessa-tehdyista-rikoksista-vaikka-han-ei-ollut-elinkeinonharjoittaja/
13.12.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös osakeyhtiön saattohoidon rikosoikeudellisesta arvioinnista

KKO:2019:109 Rekisterimerkintärikos – Kirjanpitorikos Liiketoimintansa lopettavan X Oy:n osakkeet oli luovutettu B:n edustamalle yhtiölle siinä tarkoituksessa, että B huolehtii korvausta vastaan X Oy:n toiminnan lopettamisesta ja konkurssiin liittyvistä toimista. X Oy:n entinen omistaja A erosi samassa yhteydessä yhtiön hallituksesta ja B nimitettiin hallituksen ainoaksi jäseneksi, mistä B teki muutosilmoituksen kaupparekisteriin.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ennakkopaatos-osakeyhtion-saattohoidon-rikosoikeudellisesta-arvioinnista/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus rajasi liiketoimintakiellon koskemaan vain toimialaa, jolla rikokset oli tehty

VaaHO:2019:4 Liiketoimintakielto – Liiketoimintaan kohdistuva luottamus – Erityiset syyt liiketoimintakiellon sisällön rajaamiseen A:n syyksi on luettu törkeä kirjanpitorikos ja törkeä veropetos siten, että hän on asiakasyritystensä taloushallintotehtäviä hoitaessaan laiminlyönyt osaksi oman yrityksensä kirjanpitovelvollisuuden ja välttänyt lähes 65.000 euron verot. A:n harjoittamaan liiketoimintaan kohdistuvan luottamuksen ylläpitämiseksi A tuli määrätä liiketoimintakieltoon, vaikka…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-rajasi-liiketoimintakiellon-koskeman-vain-toimialaa-jolla-rikokset-oli-tehty/
29.3.2018 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös tunnustamisoikeudenkäynnissä tuomittavan rangaistuksen mittaamisesta

KKO:2018:23 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Lieventämisperusteet – Rangaistusasteikon lieventäminen Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Tunnustamisoikeudenkäynti A:ta epäiltiin useista talousrikoksista. Esitutkinnan aikana A oli ensin kiistänyt syyllisyytensä mutta myöhemmin myöntänyt sen ja aloittanut syyteneuvottelun syyttäjän kanssa. Asia oli kaikkien epäiltyjen rikosten osalta käsitelty tunnustamisoikeudenkäynnissä. A oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/ennakkopaatos-tunnustamisoikeudenkaynnissa-tuomittavan-rangaistuksen-mittaamisesta/
28.3.2018 Oikeusuutiset

Ulkomaille verotuksen takia perustettuja yhtiöitä ei samastettu rikosasiassa suomalaiseen yhtiöön

KKO:2018:20 Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Veropetos – Törkeä veropetos Osakeyhtiö – Samastaminen Syyttäjä katsoi, että suomalaisen X Oy:n toimintaan oli samastettava yhtiön kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan kahden tanskalaisyhtiön toiminta lentokoneiden myynnissä, koska myynneissä oli tosiasiassa kysymys X Oy:n liiketoiminnasta ja lentokoneiden myynti oli tapahtunut tosiasiassa Suomessa. Myyntien aikana Tanskassa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/ulkomaille-verotuksen-takia-perustettuja-yhtioita-ei-samastettu-rikosasiassa-suomalaiseen-yhtioon/
4.1.2018 Oikeusuutiset

KKO alensi talousrikoksensa tunnustaneen rangaistusta

KKO:2018:2 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Lieventämisperusteet Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Veropetos – Törkeä veropetos A:n syyksi oli luettu useita törkeitä veropetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia, törkeitä työeläkevakuutusmaksupetoksia ja rekisterimerkintärikoksia hänen harjoitettuaan rakennusalan työvoiman vuokrausta vuosina 2003 – 2011 viidessä eri yhtiössä, jotka olivat jatkaneet perätysten samaa liiketoimintaa. A oli kertonut…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/kko-alensi-talousrikoksensa-tunnustaneen-rangaistusta/
29.12.2017 Oikeusuutiset

Syyte törkeästä veropetoksesta ja kirjanpitiorikoksesta hylättiin tahallisuuden puuttumisen vuoksi

KKO:2017:98 Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Tahallisuus Sveitsiin perustettu yhtiö LW harjoitti puutavaran tukkukauppaa ja välitystoimintaa pääasiassa Venäjällä sijainneiden toimipisteiden tai edustustojen kautta välittämällä venäläisiltä sahoilta ostettua puutavaraa enimmäkseen muualta kuin Suomesta oleville ostajille. LW:n hallituksen puheenjohtajana ja enemmistöosakkaana toimineelle A:lle vaadittiin rangaistusta ajalla 1.1.2003 – 31.12.2007…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/syyte-torkeasta-veropetoksesta-ja-kirjanpitiorikoksesta-hylattiin-tahallisuuden-puuttumisen-vuoksi/