Kirjanpitorikokseen syyllistynyt tuomittiin menettämään valtiolle kirjanpidon laiminlyönnillä säästettyä kustannusta vastaava hyöty

27.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:53 Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Kirjanpitorikos

A:n syyksi oli luettu kirjanpitorikos, kun hän oli omistamansa osakeyhtiön edustajana laiminlyönyt tilitapahtumien kirjaamisen ja tilinpäätöksen laatimisen. Samaan aikaan hän oli ottanut yhtiön varoja henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa, minkä perusteella hänet oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja suorittamaan vahingonkorvausta yhtiön velkojille.

Syyttäjä vaati, että A tuomitaan menettämään valtiolle kirjanpitorikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä kirjanpidon laiminlyönnistä saadun kustannussäästön määrän.

Ratkaisusta ilmenevillä perusteilla Korkein oikeus katsoi, että yhtiön kirjanpidon laiminlyönnistä seurannut säästö oli koitunut kokonaisuudessaan A:n henkilökohtaiseksi hyödyksi. Kun kirjanpitorikos ei tässä tapauksessa ollut heikentänyt yhtiön velkojien varallisuusasemaa, tuomitut vahingonkorvaukset eivät estäneet rikoshyödyn tuomitsemista menetetyksi. (Ään.)

Korkein oikeus toteaa, että A:n asema osakeyhtiön ainoana edustajana ja omistajana ei riitä yksinään osoittamaan, että hän olisi itse hyötynyt kirjanpidon laiminlyönnistä aiheutuneesta säästöstä.

KKO:2022:53

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments