Generic filters
Exact matches only
15.3.2023 Lausunnot

Lausunto julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriö Dnro L2023-04 Lausuntopyyntönne: VN/18255/2021, 19.01.2023 JULKISYHTEISÖN VAHINGONKORVAUSVASTUUTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA KOSKEVA TYÖRYHMÄMIETINTÖ Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: Ehdotusta koskevat yleiset huomiot Asianajajaliitto suhtautuu erittäin lämpimästi julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamiseen. Vahingonkorvauslain osalta mietintö on hyvin pitkälti Asianajajaliiton kannattama. Sen vuoksi tässä lausunnossa keskitytään niihin seikkoihin, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-julkisyhteison-vahingonkorvausvastuuta-koskevan-lainsaadannon-uudistamista-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
27.9.2022 Oikeusuutiset

Kirjanpitorikokseen syyllistynyt tuomittiin menettämään valtiolle kirjanpidon laiminlyönnillä säästettyä kustannusta vastaava hyöty

KKO:2022:53 Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Kirjanpitorikos A:n syyksi oli luettu kirjanpitorikos, kun hän oli omistamansa osakeyhtiön edustajana laiminlyönyt tilitapahtumien kirjaamisen ja tilinpäätöksen laatimisen. Samaan aikaan hän oli ottanut yhtiön varoja henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa, minkä perusteella hänet oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja suorittamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/kirjanpitorikokseen-syyllistynyt-tuomittiin-menettamaan-valtiolle-kirjanpidon-laiminlyonnilla-saastettya-kustannusta-vastaava-hyoty/
24.10.2021 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuin täsmentää rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn menetetyksi tuomitsemisesta annetun direktiivin säännöksiä

Euroopan unionin tuomioistuin LEHDISTÖTIEDOTE nro 189/21 Luxemburgissa 21.10.2021 Tuomio yhdistetyissä asioissa C–845/19 ja C–863/19 Okrazhna prokuratura – Varna Direktiivi on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa mahdollistetaan sellaisen omaisuuden tuomitseminen valtiolle menetetyksi, jonka väitetään kuuluvan muulle henkilölle kuin rikoksentekijälle, vaikka tällä henkilöllä ei ole mahdollisuutta osallistua menetetyksi tuomitsemista koskevaan menettelyyn asianosaisena Kaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/unionin-tuomioistuin-tasmentaa-rikoksentekovalineiden-ja-rikoshyodyn-menetetyksi-tuomitsemisesta-annetun-direktiivin-saannoksia/
19.9.2019 Lausunnot

Lausunto jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta täydentävästä lainsäädännöstä

Dnro 31/2019 Lausuntopyyntönne: VN/2119/2019, 19.7.2019 LAUSUNTO JÄÄDYTTÄMIS- JA KONFISKAATIOASETUSTA (EU) 2018/1805 TÄYDENTÄVÄSTÄ LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta (EU) 2018/1805 täydentävästä lainsäädännöstä. Asetus on velvoittava ja voimassa sellaisenaan, mutta asetuksen soveltaminen voi kuitenkin edellyttää kansallisella tasolla asetuksen kanssa rinnakkaisesti sovellettavaa täydentävää lainsäädäntöä. Yleisperustelut Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lausunto-jaadyttamis-ja-konfiskaatioasetusta-taydentavasta-lainsaadannosta/
10.12.2016 Oikeusuutiset

Markkinointirikoksesta liiketoimintakielto ja 1,5 miljoonan euron hyötykonfiskaatio

KKO:2016:85 Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen Liiketoimintakielto Markkinointirikos A oli osakeyhtiön määräysvaltaa käyttäneenä omistajana, toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä syyllistynyt markkinointirikokseen antamalla yhtiön nimissä sen myyjähenkilöstön välityksellä lukuisten yritysten edustajille harhaanjohtavia tietoja siitä, miten yhtiön ammattimaisesti markkinoimasta yritystietopalvelusta yrityksiltä perittävät maksut määräytyivät. Hovioikeus oli tuominnut A:n 5 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Kysymys A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/markkinointirikoksesta-liiketoimintakielto-ja-15-miljoonan-euron-hyotykonfiskaatio/