Liiketoimintakieltovaatimus pitää antaa tiedoksi ennen viiden vuoden määräajan päättymistä

6.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:43
Kirjanpitorikos
Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentuminen
Liiketoimintakielto

Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle vaadittiin rangaistusta
kirjanpitorikoksesta sillä perusteella, että yhtiön tilinpäätöksen
laatiminen oli laiminlyöty. Syyteoikeus alkoi vanhentua siitä, kun
tilinpäätös olisi viimeistään tullut laatia.

Syyttäjä oli pannut vireille vaatimuksensa liiketoimintakiellon
määräämiseksi toimittamalla haastehakemuksensa käräjäoikeudelle
liiketoimintakiellosta annetun lain 8 §:ssä säädetyssä viiden vuoden
määräajassa. Vaatimus oli kuitenkin annettu tiedoksi vastaajalle viiden
vuoden määräajan jälkeen. Säännöstä sovellettaessa ratkaisevaa oli,
milloin vastaaja oli saanut tiedon vaatimuksesta. Liiketoimintakieltoa
koskeva vaatimus hylättiin.

KKO:2013:43

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments