Taksinkuljettajan ajolupa voidaan peruuttaa vain laissa mainittujen rikosten tai vastaavien ulkomailla tuomittujen rikosten perusteella

23.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:21 Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttaminen – Rikoksiin syyllistyminen – Muu kuin liikenteen palveluista annetussa laissa nimenomaisesti mainittu rikos

Poliisilaitos oli peruuttanut A:n taksinkuljettajan ajoluvan, kun hänet oli tuomittu käräjäoikeudessa törkeästä kirjanpitorikoksesta ja luvattoman ammattimaisen liikenteen harjoittamisesta.

Törkeä kirjanpitorikos ja luvattoman ammattimaisen liikenteen harjoittaminen eivät olleet liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin 1–3 kohdassa nimenomaisesti mainittuja rikoksia. Asiassa oli siten arvioitava, oliko rikoksissa kysymys momentin 4 kohdassa mainituista, 1–3 kohdassa tarkoitettuja rikoksia vastaavista rikoksista, joita koskeva tuomioistuinratkaisu oli rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin nojalla merkitty rikosrekisteriin.

Rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentissa säädetään tilanteista, joissa rikosrekisteriin merkitään eräissä tapauksissa tiedot tuomioistuinratkaisuista, joilla Suomen kansalainen ja Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen on ulkomailla tuomittu rikoksesta. Esillä olevassa asiassa ei ollut kysymys ulkomailla tuomituista rikoksista eikä siten liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista rikoksista, joita koskeva tuomioistuinratkaisu olisi merkitty rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin nojalla rikosrekisteriin.

Poliisilaitos ei näin ollen ollut voinut peruuttaa A:n taksinkuljettajan ajolupaa mainitsemallaan perusteella. Hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumottiin.

KHO:2024:21

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments