Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.12.2022 Oikeusuutiset

Helvetin enkeli ei sovi luvansaaneeksi lakimieheksi

Hell’s Angels Motorcycle Clubin jäsenenä olevan lakimiehen valituslupahakemus hylättiin Kor­kein oi­keus (KKO) ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa asias­sa, jos­sa Hel­sin­gin ho­vioi­keus ja oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­ja­lau­ta­kun­ta oli­vat kat­so­neet, että ha­ki­ja oli Hell’s An­gels Mo­torcycle Club -jä­se­nyy­ten­sä vuok­si il­mei­sen so­pi­ma­ton oi­keu­den­käyn­tia­sia­mie­hen tai -avus­ta­jan teh­tä­vään. Tä­män vuok­si hä­nen lu­pan­sa toi­mia teh­tä­väs­sä oli pe­ruu­tet­tu. Tiedote  

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/helvetin-enkeli-ei-sovi-luvansaaneeksi-lakimieheksi/
8.10.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus palautti kiristyksen avunantoon syllistyneen lupalakimiehen toimiluvan

Helsingin hovioikeus antoi 8.10.2021 päätöksen lupalakimiehen valitukseen, jossa tämä vaati kumottavaksi oikeudenkäyntiavustajalautakunnan päätöksen, jolla hänen toimilupansa oli peruutettu. Juristille oli myönnetty 4.12.2013 lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Turun hovioikeus on 28.2.2020 tuominnut hänet sittemmin lainvoiman saaneella tuomiolla avunannosta kiristykseen 50 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Lautakunta totesi päätöksessään, että lakimiehen oli rikoksella…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/hovioikeus-palautti-kiristyksen-avunantoon-syllistyneen-lupalakimiehen-toimiluvan/