Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.11.2023 Oikeusuutiset

KRIL: Myyjän vastuu käytetyn auton kunnosta ja lautakunnan toimivalta vaihtokaupassa

Kuluttajariitalautakunta: Käytetyn auton kauppa – Vaihtokauppa – Kaupan purku  Kuluttaja osti 16.5.2022 elinkeinonharjoittajalta vuonna 2014 käyttöönotetun Skoda Octavia henkilöauton 17 769 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 172 000 kilometriä. Kuluttaja antoi myyjälle vaihdossa vuonna 2015 käyttöönotetun Mercedes-Benz C300 henkilöauton, jolla oli ajettu 150 000 km ja josta myyjä maksoi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kril-myyjan-vastuu-kaytetyn-auton-kunnosta-ja-lautakunnan-toimivalta-vaihtokaupassa/
5.10.2023 Oikeusuutiset

Pienessä Honda Monkey -kevytmoottoripyörässä oli virhe kun sen jousitus ei kestänyt 94 kiloisen ostajan painoa

Kuluttajariitalautakunta: Ajoneuvon ominaisuudet – Kaupan purku  Kuluttaja osti 1.10.2021 myyjäliikkeeltä Honda Monkey 125 kevytmoottoripyörän. Pyörälle annettiin neljän vuoden takuu. Osapuolet ovat erimielisiä tavaran virheellisyydestä. – – – Kumpikaan osapuoli ei ole esittänyt selvitystä siitä, millaisilla tiedoilla moottoripyörä on myyty ostajalle. Asiassa on riidatonta, että laitteen jousituksessa ei ole teknistä vikaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/pienessa-honda-monkey-kevytmoottoripyorassa-oli-virhe-kun-sen-jousitus-ei-kestanyt-94-kiloisen-ostajan-painoa/
3.12.2017 Oikeusuutiset

Kun kiinteistönkauppa oli peruuntunut, oli ostajalla oikeus saada takaisin myös varainsiirtoveron viivästyskorotus

KHO:2017:183 Varainsiirtovero – Kiinteistö – Lykkäävä ehto – Lainhuutohakemuksen tekemisen laiminlyönti – Kaupan purku – Viivästyskorotuksen palauttaminen A oli 4.2.2014 ostanut kiinteistön perustettavan yhtiön lukuun. Verohallinto oli 11.3.2015 maksuunpannut A:lle varainsiirtoveroa ja viivästyskorotusta, koska A ei ollut hakenut saannolleen lainhuutoa eikä maksanut varainsiirtoveroa. Kauppa oli 29.12.2015 purettu kauppakirjan ehdon perusteella,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kun-kiinteistonkauppa-oli-peruuntunut-oli-ostajalla-oikeus-saada-takaisin-myos-varainsiirtoveron-viivastyskorotus/
14.10.2014 Oikeusuutiset

Myyjälle kaupan purkuoikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut olivat vähennettävissä pääomatuloista

Itä-Suomen HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Pääomatulosta tehtävät vähennykset – Kaupan purku – Luovutusvoitto – Oikeudenkäyntikulut Asiassa oli kysymys oikeudenkäyntikulujen vähennyskelpoisuudesta tilanteessa, jossa luovutusvoitto oli kaupan purkamisen takia poistettu. A:n tekemä asuinhuoneiston kauppa oli käräjäoikeuden päätöksellä 26.3.2012 purettu ja verotuksen oikaisulautakunta oli oikaissut A:n vuoden 2006 verotusta siten, että huoneiston…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/myyjalle-kaupan-purkuoikeudenkaynnista-aiheutuneet-oikeudenkayntikulut-olivat-vahennettavissa-paaomatuloista/
21.7.2023 Oikeusuutiset

FINEn ratkaisusuositus siitä, milloin vastaaja on kiistänyt kantajan vaatimukset ja asiassa on syntynyt oikeusturvavakuutusehtojen mukainen riita

FINE-060154: Riidan syntyminen – Vaatimusten kiistäminen – Näytön arviointi Asiakas A osti helmikuussa 2022 moottorisängyn 3550,00 eurolla. Sänkyä ei ollut toimitettu vielä syyskuussa 2022, joten A ja myyjä päätyivät kaupan purkuun. Myyjä ei kuitenkaan palauttanut koko kauppahintaa, joten A nosti asiassa laajan riita-asian kanteen 28.2.2023. Asiassa on kysymys siitä, onko…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/vakuutuslautakunnan-ratkaisusuositus-siita-milloin-vastaaja-on-kiistanyt-kantajan-vaatimukset-ja-asiassa-on-syntynyt-oikeusturvavakuutusehtojen-mukainen-riita/
2.3.2021 Oikeusuutiset

Kiinteistön myyneet olivat toimineet kunnian vastaisesti ja arvottomasti eivätkä olleet vapautuneet vastuusta, kun ostajat reklamoivat viiden vuoden kuluttua

Hel­HO:2021:3 Kiinteistön kauppa – Reklamaatio – Kunnianvastainen ja arvoton menettely Omakotitalon ala- ja välipohjarakenteissa sekä ulkoseinä- ja julkisivurakenteissa oli havaittu yli viiden vuoden kuluttua kiinteistön hallinnan luovutuksesta vakavia ja laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Myyjät eivät olleet kertoneet ostajille aikaisemmin samoissa rakenteissa havaittujen vaurioiden laajuudesta, niitä koskevista korjaussuosituksista eivätkä siitä, etteivät…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/kiinteiston-myyneet-olivat-toimineet-kunnian-vastaisesti-ja-arvottomasti-eivatka-olleet-vaputuneet-vastuusta-kun-ostajat-reklamoivat-viiden-vuoden-kuluttua/
23.5.2018 Oikeusuutiset

Ostaja oli passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeuden vaatia kiinteistön kaupan purkamista ennen kymmenen vuoden kanneajan umpeutumista

KKO:2018:38 Kiinteistön kauppa – Kaupan purkaminen – Kanneaika Velan vanhentuminen Kiinteistön laatuvirheistä ajoissa ilmoittanut ja kaupan purkamista vaatinut ostaja oli pannut kaupan purkamista koskevan kanteen vireille yli neljä vuotta sen jälkeen, kun hän oli edellisen kerran ollut myyjiin yhteydessä kiinteistön virheiden vuoksi. Purkuvaatimukseen ei sovellettu vanhentumislain 4 §:n mukaista kolmen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/ostaja-oli-passiivisuutensa-vuoksi-menettanyt-oikeuden-vaatia-kiinteiston-kaupan-purkamista-ennen-kymmenen-vuoden-kanneajan-umpeutumista/
5.5.2017 Oikeusuutiset

Kiinteistön kauppaan liittyvät vaatimukset olivat vanhentuneet tehdyn reklamaation jälkeen

I-SHO:2017:5 Kiinteistön kauppa – Kiinteistön kauppaan perustuvien vaatimusten vanhentuminen Hovioikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimukseen sekä kiinteistön kaupan purkuvaatimukseen sovelletaan velan vanhentumisesta annetun lain säännöksiä. Lisäksi hovioikeus katsoi, että vaikka maakaaren 2 luvun 34 §:n 3 momentissa säädetyn kaupan purkua koskevan kanneajan ohella ei sovelleta velan vanhentumisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/kiinteiston-kauppaan-liittyvat-vaatimukset-olivat-vanhentuneet-tehdyn-reklamaation-jalkeen/
23.6.2016 Oikeusuutiset

Hovioikeus oli perustanut tuomionsa seikkaan, johon ei oltu vedottu.

KKO:2016:47 Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe Oikeudenkäyntimenettely – Väittämistaakka Kiinteistön kaupan purkamista koskeva kanne oli perustunut siihen, että rakennuksen alapohjassa oli ollut laajoina kosteus- ja homevaurioina ilmennyt laatuvirhe, joka oli aiheutunut siitä, että maakosteus oli päässyt kapillaarisesti nousemaan betonilaatan läpi lattiapinnoitteeseen. Hovioikeus hyväksyi purkuvaatimuksen sillä perusteella, että laatuvirhe oli keittiön lattiaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/hovioikeus-oli-perustanut-tuomionsa-seikkaan-johon-ei-oltu-vedottu/
28.1.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Dnro 60/2015 Lausuntopyyntönne: SM1542110, SMDno-2015-177, 21.12.2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI ULKOMAALAISLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.   1. Yleistä Useiden maahanmuuttohallinnon toimien siirto poliisilta ja Rajavartiolaitokselta Maahanmuuttovirastolle on kannatettava ja tarpeellinen toimenpide. Siirto tulee lisäämään oikeusvarmuutta, kun lupahallinto ja päätöksenteko siirtyvät…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-ulkomaalaislain-muuttamisesta/