Hovioikeus oli perustanut tuomionsa seikkaan, johon ei oltu vedottu.

23.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:47

Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe
Oikeudenkäyntimenettely – Väittämistaakka

Kiinteistön kaupan purkamista koskeva kanne oli perustunut siihen,
että rakennuksen alapohjassa oli ollut laajoina kosteus- ja
homevaurioina ilmennyt laatuvirhe, joka oli aiheutunut siitä, että
maakosteus oli päässyt kapillaarisesti nousemaan betonilaatan läpi
lattiapinnoitteeseen. Hovioikeus hyväksyi purkuvaatimuksen sillä
perusteella, että laatuvirhe oli keittiön lattiaan puhkaistu maaperään
ulottuva aukko, josta aiheutui terveyshaittana pidettävää
mikrobirasitusta huoneilmaan.

Kysymys siitä, onko hovioikeus
voinut kanneperuste ja oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 3 §:n ja 26
luvun 1 §:n säännökset huomioon ottaen hyväksyä kanteen mainitsemallaan
perusteella. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments