Kiinteistön myyneet olivat toimineet kunnian vastaisesti ja arvottomasti eivätkä olleet vapautuneet vastuusta, kun ostajat reklamoivat viiden vuoden kuluttua

2.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2021:3 Kiinteistön kauppa – Reklamaatio – Kunnianvastainen ja arvoton menettely

Omakotitalon ala- ja välipohjarakenteissa sekä ulkoseinä- ja julkisivurakenteissa oli havaittu yli viiden vuoden kuluttua kiinteistön hallinnan luovutuksesta vakavia ja laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Myyjät eivät olleet kertoneet ostajille aikaisemmin samoissa rakenteissa havaittujen vaurioiden laajuudesta, niitä koskevista korjaussuosituksista eivätkä siitä, etteivät myyjät olleet toteuttaneet aikaisemmin havaittujen vaurioiden korjauksia heille suositellussa laajuudessa. Myyjät eivät olleet myöskään kertoneet siitä, että he olivat aikaisempaa omistajaa vastaan nostamassaan kanteessa katsoneet omakotitalon olleen purkukuntoinen ja asumiskelvoton.

Hovioikeus katsoi, että myyjät olivat poikenneet tiedonantovelvollisuuden osalta selvästi siitä, mitä voitiin pitää hyväksyttävänä, ja että he olivat näin toimiessaan menetelleet kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Myyjät eivät olleet tämän vuoksi vapautuneet vastuusta, vaikka ostajat olivat reklamoineet kaupan kohteen virheistä vasta yli viiden vuoden kuluttua kiinteistön hallinnan luovutuksesta.

Hel­HO:2021:3

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments