Kun kiinteistönkauppa oli peruuntunut, oli ostajalla oikeus saada takaisin myös varainsiirtoveron viivästyskorotus

3.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:183

Varainsiirtovero – Kiinteistö – Lykkäävä ehto – Lainhuutohakemuksen tekemisen laiminlyönti – Kaupan purku – Viivästyskorotuksen palauttaminen

A oli 4.2.2014 ostanut
kiinteistön perustettavan yhtiön lukuun. Verohallinto oli 11.3.2015
maksuunpannut A:lle varainsiirtoveroa ja viivästyskorotusta, koska A ei
ollut hakenut saannolleen lainhuutoa eikä maksanut varainsiirtoveroa.
Kauppa oli 29.12.2015 purettu kauppakirjan ehdon perusteella, koska
rakennuslupaa ei ollut myönnetty. Omistus- ja hallintaoikeus
kiinteistöön eivät olleet kauppakirjan ehtojen mukaan siirtyneet tätä
ennen A:lle. A oli hakenut varainsiirtoveron ja viivästyskorotuksen
palauttamista. Verohallinto oli hylännyt hakemuksen viivästyskorotuksen
osalta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kiinteistön
kauppakirjaan otetun lykkäävän ehdon mukaan kiinteistön omistusoikeus ei
ollut lainkaan siirtynyt A:lle ennen kaupan purkamista. Siten asiassa
ei ollut tapahtunut varainsiirtoverolain 4 §:n 1 momentin mukaista
varainsiirtoveron alaista kiinteistön omistusoikeuden luovutusta. Vaikka
viivästyskorotus perustui lainhuutohakemuksen laiminlyömiseen, kysymys
oli kuitenkin varainsiirtoveroon liittyvästä korotuksesta. Kun asiassa
oli maksuunpanopäätöksen jälkeen sittemmin osoittautunut, ettei
varainsiirtoveron alaista kiinteistön omistusoikeuden luovutusta ollut
lainkaan tapahtunut ja että maksuunpantu varainsiirtovero oli sen vuoksi
aiheeton, korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei myöskään
viivästyskorotukselle ollut tässä tilanteessa perustetta. A:lla oli näin
ollen oikeus saada palautuksena takaisin aiheettomasti suorittamansa
viivästyskorotuksen määrä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments