Myyjälle kaupan purkuoikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut olivat vähennettävissä pääomatuloista

14.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Itä-Suomen HAO:
Henkilökohtaisen tulon verotus – Pääomatulosta tehtävät vähennykset – Kaupan purku – Luovutusvoitto – Oikeudenkäyntikulut

Asiassa oli kysymys oikeudenkäyntikulujen vähennyskelpoisuudesta
tilanteessa, jossa luovutusvoitto oli kaupan purkamisen takia poistettu.

A:n
tekemä asuinhuoneiston kauppa oli käräjäoikeuden päätöksellä 26.3.2012
purettu ja verotuksen oikaisulautakunta oli oikaissut A:n vuoden 2006
verotusta siten, että huoneiston luovutuksesta syntynyt luovutusvoitto
oli poistettu. A:lle sanotun riita-asian hoitamisesta vuonna 2011
aiheutuneita yhteensä 17 112,46 euron oikeudenkäyntikuluja ja
matkakuluja ei oikaisulautakunta ollut hyväksynyt vähennettäväksi vuoden
2006 eikä vuoden 2011 verotuksessa.

Hallinto-oikeus katsoi, että
A:lle oli syntynyt kuluja siitä, että hän oli pyrkinyt varmistamaan
tekemänsä kaupan pysyvyyden eli säilyttämään huoneiston myynnistä
saamansa veronalaisen tulon. Koska menot oli suoritettu pääomatulojen
hankkimisen tai säilyttämisen tarkoituksessa ja koska niitä ei kyseisen
kaupan purkamisesta ja luovutusvoiton poistamisesta johtuen ollut
mahdollista vähentää tuloverolain 46 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla luovutusvoittoa verovuodelta 2006 laskettaessa, oli A:lla oikeus
vähentää ne tuloverolain 54 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
pääomatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina menoina
verovuoden 2011 pääomatuloistaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments