Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.11.2022 Oikeusuutiset

HelHO: Anom-puhelinten viestit on hankittu Suomen lain vastaisesti – hyödyntämiskiellolle ei kuitenkaan perustetta

Hel­HO:2022:4 Todistelu – Hyödyntämiskielto Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi (FBI) oli toteuttanut peiteoperaation, jossa niin kutsuttujen Anom-puhelimien välinen Suomessa tapahtunut viestiliikenne oli käyttäjien tietämättä tallentunut FBI:n palvelimelle. Kysymys siitä, voitiinko tällä tavalla hankittua viestintää hyödyntää todisteena rikosasiassa. Käsillä olevassa asiassa on ollut kysymys esitutkinnasta, jossa on tutkittu kannabiksen maahantuontia Espanjasta Suomeen. A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/helho-anom-puhelinten-viestit-on-hankittu-suomen-lain-vastaisesti-hyodyntamiskiellolle-ei-kuitenkaan-perustetta/
28.6.2022 Oikeusuutiset

Avustajan vaihtuminen johti asiakohtaisen oikeusapupalkkion jakamiseen avustajien kesken

KHO:2022:82 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio – Tuntiperusteinen palkkio – Avustajan vaihtaminen – Siirtymäsäännös Ulkomaalaislain mukaisessa kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa oli sen ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaihtunut avustaja. Ensimmäinen avustaja oli esittänyt palkkiovaatimuksen oikeusapulain 17 a §:n (650/2016) voimassa ollessa. Uusi avustaja oli samassa asiassa esittänyt…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/avustajan-vaihtuminen-johti-asiakohtaisen-oikeusapupalkkion-jakamiseen-avustajien-kesken/
10.1.2022 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden täysistunnon äänestys oikeusapupalkkiosäännöksen muutoksen siirtymäsäännöksestä – asiakohtainen vai tuntipalkkio?

Tu­run HAO: Kansainvälistä suojelua koskeva asia – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio – Tuntiperusteinen palkkio – Siirtymäsäännös Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, voidaanko avustajalle vahvistaa kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa tuntiperusteinen palkkio oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain (738/2021) voimaantulon jälkeen, kun avustaja oli ensin vaatinut asiakohtaista palkkiota maksettavaksi ennen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/hallinto-oikeuden-taysistunnon-aanestys-oikeusapupalkkiosaannoksen-muutoksen-siirtymasaannoksesta-asiakohtainen-vai-tuntipalkkio/
28.4.2020 Oikeusuutiset

Kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa ei julkista oikeusapua voitu evätä ennakoimalla valituksen lopputulosta

KHO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Oikeusapuhakemuksen hylkääminen – Kansainvälinen suojelu – Uusintahakemus – Muutoksenhaku Maahanmuuttoviraston päätöksestä Valittaja oli hakenut oikeusapua muutoksen hakemiseksi päätökseen, jolla Maahanmuuttovirasto oli jättänyt tutkimatta hänen kolmannen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa. Oikeusaputoimisto oli hylännyt valittajan hakemuksen sillä perusteella, että valittaminen Maahanmuuttoviraston päätöksestä olisi selvästi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kansainvalista-suojelua-koskevassa-asiassa-ei-julkista-oikeusapua-voitu-evata-ennakoimalla-valituksen-lopputulosta/
10.10.2018 Oikeusuutiset

Valitettaessa vain avustajan palkkiosta noudatetaan pääasialle säädettyä erityistä valituksen määräaikaa

KHO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Avustajan toimenpiteet asian käsittelyssä Maahanmuuttovirastossa – Muu kuin tuomioistuinasia – Ulkoprosessuaalinen asia – Määräaika – Tutkimatta jättäminen – Oikeudenkäyntiavustajan palkkio Turvapaikanhakijalle oli myönnetty oikeusapua kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevaan asiaan. Oikeusaputoimisto oli päätöksellään osittain hylännyt avustajan vaatimuksen palkkion maksamisesta toimenpiteistä, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/valitettaessa-vain-avustajan-palkkiosta-noudatetaan-paaasialle-saadettya-erityista-valituksen-maaraaikaa/
29.6.2018 Oikeusuutiset

Oikeusavun palkkioasetus oli ristiriidassa lain kanssa, avustajalla aina oikeus kohtuulliseen palkkioon

KHO:2018:95 Oikeusapu – Kansainvälinen suojelu – Ilmeisen perusteeton hakemus – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Asiakohtainen palkkio – Kiinteä palkkio – Kohtuullinen palkkio – Asetuksen ristiriita lain kanssa Maahanmuuttovirasto oli hylännyt turvapaikanhakijan hakemuksen ulkomaalaislain 101 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisen perusteettomana. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja totesi, että hakemuksen on katsottava olleen ilmeisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/oikeusavun-palkkioasetus-oli-ristiriidassa-lain-kanssa-avustajalla-aina-oikeus-kohtuulliseen-palkkioon/
7.11.2017 Oikeusuutiset

KHO arvioi edellytyksiä määrätä avustajanmääräys olemaan voimassa asian palauttamisen jälkeen

KHO:2017:170 Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Yksityinen avustaja – Avustajanmääräyksen jatkaminen Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen sekä päättänyt käännyttää hänet kotimaahansa Irakiin. A oli valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen ja toimittanut hallinto-oikeudelle kastetodistuksen, jonka mukaan hänet oli kastettu kristinuskoon. Hallinto-oikeus oli kumonnut Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palauttanut…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/kho-arvioi-edellytyksia-maarata-avustajanmaarays-olemaan-voimassa-asian-palauttamisen-jalkeen/
20.10.2017 Oikeusuutiset

Avustajalle ei palkkiota valittamisesta kun turvapaikanhakija oli poistunut maasta

KHO:2017:165 Oikeusapu – Kansainvälinen suojelu – Vapaaehtoinen paluu – Selvästi perusteeton valituslupahakemus – Avustajan palkkiovaatimuksen hylkääminen Maahanmuuttovirasto oli hylännyt turvapaikanhakija A:n turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen sekä päättänyt käännyttää hänet kotimaahansa Irakiin. Asian ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ilmeni, että A oli poistunut Irakiin vapaaehtoisen paluun ohjelmassa ennen valituslupahakemuksen tekemistä. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/avustajalle-ei-palkkiota-valittamisesta-kun-turvapaikanhakija-oli-poistunut-maasta/
23.9.2015 Oikeusuutiset

OM: Kansainvälisen oikeusavun antamista koskeva uusi laki voimaan lokakuun alusta

Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuteen liittyvissä asioissa tulee voimaan lokakuun alusta Uusi laki sisältää yleiset säännökset kansainvälisen oikeusavun antamisesta ja pyytämisestä sekä näitä täydentäviä säännöksiä esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiannosta ja todisteiden vastaanottamisesta vieraassa valtiossa. Laki nykyaikaistaa ja selkeyttää lainsäädäntöä, joka on ollut osin varsin vanhaa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/om-kansainvalisen-oikeusavun-antamista-koskeva-uusi-laki-voimaan-lokakuun-alusta/