OM: Kansainvälisen oikeusavun antamista koskeva uusi laki voimaan lokakuun alusta

23.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuteen liittyvissä asioissa tulee voimaan lokakuun alusta

Uusi laki
sisältää yleiset säännökset kansainvälisen oikeusavun antamisesta ja
pyytämisestä sekä näitä täydentäviä säännöksiä esimerkiksi asiakirjojen
tiedoksiannosta ja todisteiden vastaanottamisesta vieraassa valtiossa.

Laki nykyaikaistaa ja selkeyttää lainsäädäntöä, joka on ollut osin
varsin vanhaa ja vaikeasti hahmotettavaa. Kansainvälisestä oikeusavusta
rikosasioissa on jo oma lakinsa.

Kansainvälinen oikeusapu on
valtioiden välistä yhteistyötä asioissa, joissa on tarpeen suorittaa
oikeudenkäyntiin liittyviä toimenpiteitä toisessa maassa kuin siinä,
jossa oikeudenkäynti tapahtuu. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi
haasteiden tiedoksianto, todisteiden vastaanottaminen ulkomailla ja
tietojen hankkiminen vieraan valtion lainsäädännöstä tai
oikeusjärjestyksestä.

Kansainvälistä oikeusapua koskevia normeja
tarvitaan sekä tilanteessa, jossa suomalaiset tuomioistuimet tarvitsevat
virka-apua ulkomailta että tilanteessa, jossa ulkomainen
oikeusviranomainen kääntyy Suomen puoleen pyytäen toimenpiteiden
suorittamista täällä.

Koska kysymys on valtioiden välisestä
yhteystyöstä, alalla on voimassa lukuisia yleissopimuksia ja
EU-lainsäädäntöä. Ne ovat aina ensisijaisia kansalliseen lakiin nähden.
Uutta lakia sovelletaan siten niitä täydentävästi, tai silloin, kun
oikeusapua tarvitaan eikä vieraan valtion kanssa ole sopimusta.

Laki
sisältää myös säännöksiä ulkomaisen tuomion tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta. Laissa todetaan selkeästi nykyinen oikeustila eli se,
ettei Suomessa tunnusteta tai panna täytäntöön vieraan valtion
tuomioistuimen tuomioita, ellei siitä ole erikseen sovittu tai säädetty.
Jos tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta on sovittu,
edellyttää tämä usein täydentäviä säännöksiä. Uuteen lakiin on näitä
tilanteita varten otettu säännöksiä esimerkiksi muutoksenhausta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments