Valitettaessa vain avustajan palkkiosta noudatetaan pääasialle säädettyä erityistä valituksen määräaikaa

10.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Avustajan toimenpiteet asian käsittelyssä Maahanmuuttovirastossa – Muu kuin tuomioistuinasia – Ulkoprosessuaalinen asia – Määräaika – Tutkimatta jättäminen – Oikeudenkäyntiavustajan palkkio

Turvapaikanhakijalle oli myönnetty
oikeusapua kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevaan asiaan.
Oikeusaputoimisto oli päätöksellään osittain hylännyt avustajan
vaatimuksen palkkion maksamisesta toimenpiteistä, jotka oli tehty
käsiteltäessä turvapaikanhakijan kansainvälisen suojelun myöntämistä
koskevaa asiaa Maahanmuuttovirastossa. Hallinto-oikeus oli
valituksenalaisella päätöksellään hylännyt oikeusaputoimiston
päätöksestä tehdyssä ratkaisupyynnössä esitetyt vaatimukset.

Oikeusapulain
26 §:n 1 momentin mukaan ennen pääasian ratkaisemista oikeusapulain
nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta noudattaen, mitä
valittamisesta pääasiassa säädetään. Kun otettiin huomioon mainittu
säännös, ulkomaalaislain 196 §:ssä säädettyä muutoksenhakujärjestystä
oli noudatettava haettaessa muutosta hallinto-oikeuden ratkaisupyynnön
johdosta antamaan päätökseen, joka koski avustajalle maksettavaa
palkkiota silloinkin, kun pääasiassa ei ollut valitettu.

Määräaika
valituslupahakemuksen tekemiselle korkeimpaan hallinto-oikeuteen
hallinto-oikeuden päätöksestä määräytyi siten ulkomaalaislain 196 §:n 3
momentin perusteella. Valituslupahakemus korkeimpaan hallinto-oikeuteen
oli tehtävä 14 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen
tiedoksisaannista. Valituslupahakemus jätettiin myöhässä tehtynä
tutkimatta.

Ks. myös KHO 2016:27

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments