Avustajalle ei palkkiota valittamisesta kun turvapaikanhakija oli poistunut maasta

20.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:165

Oikeusapu – Kansainvälinen suojelu – Vapaaehtoinen paluu – Selvästi perusteeton valituslupahakemus – Avustajan palkkiovaatimuksen hylkääminen

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt
turvapaikanhakija A:n turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen
sekä päättänyt käännyttää hänet kotimaahansa Irakiin. Asian ollessa
vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ilmeni, että A oli poistunut
Irakiin vapaaehtoisen paluun ohjelmassa ennen valituslupahakemuksen
tekemistä. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen.

Oikeusavun
osalta korkein hallinto-oikeus viittasi ulkomaalaislain 87, 88 ja 147
§:ään ja totesi, että mainitut säännökset huomioon otettuna, kun A oli
poistunut vapaaehtoisesti Suomesta, oli hänen valituslupahakemustaan
pidettävä oikeusapulain 17 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla
selvästi perusteettomana. Tämän vuoksi avustajan palkkiovaatimus oli
hylättävä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments