Avustajan vaihtuminen johti asiakohtaisen oikeusapupalkkion jakamiseen avustajien kesken

28.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:82 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio – Tuntiperusteinen palkkio – Avustajan vaihtaminen – Siirtymäsäännös

Ulkomaalaislain mukaisessa kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa oli sen ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaihtunut avustaja. Ensimmäinen avustaja oli esittänyt palkkiovaatimuksen oikeusapulain 17 a §:n (650/2016) voimassa ollessa. Uusi avustaja oli samassa asiassa esittänyt palkkiovaatimuksen oikeusapulain 17 a §:n kumoamisen 1.8.2021 jälkeen ja vaatinut oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaista tuntiperusteista palkkiota.

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko uudelle avustajalle maksaa tuntiperusteinen palkkio, kun asia oli tullut vireille ja ensimmäinen avustaja oli esittänyt asiassa palkkiovaatimuksen oikeusapulain 17 a §:n ollessa voimassa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asiassa maksettava palkkio tuli kokonaisuutena määrätä asiakohtaisena. Se seikka, että uusi avustaja oli kumoamislain voimaantulon jälkeen esittänyt samassa asiassa uuden palkkiovaatimuksen, ei muuttanut palkkion määräytymisen perustetta.

KHO:2022:82

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments