Myös Itä-Suomen hovioikeus katsoo, ettei asianomistajan avustajanmääräystä voida käyttää oikeusturvavakuutuksen omavastuun kattamiseen

10.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2022:7 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Oikeusapu – Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajan palkkio – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus

A oli lainvoimaisesti tuomittu törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kysymys on rangaistuksen mittaamisesta ja asianomistajalle maksettavaksi tuomitun kärsimyskorvauksen määrästä.

B:lle oli määrätty oikeudenkäyntiavustaja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n perusteella. B:n avustajan laskussa oli eritelty A:lta vaadittu päämiehen osuus oikeudenkäyntikuluista ja valtiolta vaadittu vakuutuksen omavastuuosuus, jonka osalta B:lle on myönnetty oikeusapu. Laskussa oli käytetty tuntipalkkion määränä 220 euroa. Kysymys on myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden vaikutuksesta oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n perusteella määrätyn asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan palkkioon. Lisäksi kysymys on asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan tuntipalkkion määrästä. Ks. Helsingin hovioikeus 2022:1 (ratkaisu nro 134856).

B:lle on määrätty oikeudenkäyntiavustaja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n perusteella. B:n avustajan laskussa on eritelty A:lta vaadittu päämiehen osuus oikeudenkäyntikuluista ja valtiolta vaadittu vakuutuksen omavastuuosuus, jonka osalta B:lle on myönnetty oikeusapu. Laskussa on käytetty tuntipalkkion määränä 220 euroa. Oikeusturvavakuutuksen ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain tarkoittaman asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan palkkion suhteesta ei ole laissa säännöksiä. Asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan palkkioon ei siten vaikuta asianomistajan mahdollinen oikeusturvavakuutus. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain mukainen asianomistajan oikeus oikeudenkäyntiavustajaan ei ole riippuvainen hänen taloudellisesta asemastaan, vaan etuuden saamisen kriteerit liittyvät oikeudenkäynnin kohteena olevan rikoksen laatuun ja edunsaajan henkilöön. Edellä mainituilla perusteilla B:n avustajan palkkio on maksettava kokonaisuudessaan valtion varoista. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 10 §:n 1 momentin, oikeusapulain 17 §:n 1 momentin ja oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n perusteella tuntipalkkion määrä on 110 euroa. Muilta osin hovioikeus hyväksyy B:n avustajan laskun oikaistuna siten, että pääkäsittelyn kesto on yksi tunti. (ks. HelHO:2022:1)

I-SHO:2022:7

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments