Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.1.2023 Oikeusuutiset

Myös Itä-Suomen hovioikeus katsoo, ettei asianomistajan avustajanmääräystä voida käyttää oikeusturvavakuutuksen omavastuun kattamiseen

I-SHO:2022:7 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Oikeusapu – Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajan palkkio – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus A oli lainvoimaisesti tuomittu törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kysymys on rangaistuksen mittaamisesta ja asianomistajalle maksettavaksi tuomitun kärsimyskorvauksen määrästä. B:lle oli määrätty oikeudenkäyntiavustaja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/75202/
5.10.2022 Oikeusuutiset

HelHO: Oikeusturvavakuutuksen omavastuuta ei voida kattaa asianomistajan avustajanmääräyksellä

Hel­HO:2022:21 Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajan palkkio – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajanmääräyksen peruuttaminen Käräjäoikeus oli määrännyt kahden asianomistajan avustajat oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (rikosoikeudenkäyntilaki) 2 luvun 1 a §:n tarkoittamiksi oikeudenkäyntiavustajiksi siten, että toisen heistä määräys oli rajoitettu asianomistajan oikeusturvavakuutuksen 15 prosentin omavastuuosuuteen ja toisen 20 prosentin omavastuuosuuteen. Lisäksi käräjäoikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/helho-oikeusturvavakuutuksen-omavastuuta-ei-voida-kattaa-asianomistajan-avustajanmaarayksella/
6.5.2022 Tiedotteet

Asianajajan asema on tunnustettava perustuslaissa

Jokaisella on oikeus puolustukseen Perustuslakimme on kaiken julkisen vallankäytön perusta. Laissa on määritelty esimerkiksi tuomioistuinten ja syyttäjän asema, mutta yksi puuttuu: puolustuksen eli asianajajan asemaa perustuslaki ei tunnista. Asianajajaliiton uudessa oikeusturvaohjelmassa ehdotetaan asianajajien lisäämistä perustuslakiin. Asianajajaliiton juuri julkaistu oikeusturvaohjelma peräänkuuluttaa Suomen perustuslain vahvistamista siten, että se kestäisi kaikenlaiset kriisit. Tällä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/asianajajan-asema-on-tunnustettava-perustuslaissa/
29.10.2021 Oikeusuutiset

Selvitys: Oikeusavun tulorajoissa muutostarpeita

Oikeusavun tulorajoja tulisi nostaa vastaamaan paremmin tämänhetkistä väestön tulotasoa. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn selvityksen perusteella noin 800 euron käyttövarat kuukaudessa voisivat olla oikeasuhtainen summa, jolla oikeusapua voisi saada ilman omavastuuosuutta. Tulorajojen noston seurauksena potentiaalisena uutena asiakasryhmänä olisivat keskituloiset henkilöt, joilla on tarvetta oikeusapuun esimerkiksi perheoikeudellisissa tai asuntokauppaan liittyvissä riidoissa. Nettotulot oikeusavun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/selvitys-oikeusavun-tulorajoissa-muutostarpeita/
30.6.2021 Lausunnot

Lausunto oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriön lausuntopyyntö oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa koskevasta arviomuistiosta (VN/1347/2021) Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Eräinä keinoina tähän pääsemiseksi on hallitusohjelmassa mainittu oikeudenkäyntien kustannusten alentaminen ja oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteiden selvittäminen muun muassa kuluriskin alentamiseksi. Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/lausunto-oikeudenkayntikuluja-riita-asioissa-koskevasta-arviomuistiosta/
2.4.2020 Tiedotteet

Asianajajaliiton ehdotukset oikeusapuasioiden ja oikeusturvavakuutusten välilaskutusta koskien

Päivitämme tämän tiedotteen alkuun vakuutusyhtiöiltä saamamme vastaukset: Pohjola Vakuutus Oy: ”Olemme ottaneet käyttöömme korvauskäsittelyssä joustavan toimintamallin ns. ennakkokorvauspyyntöihin, jotka johtuvat tästä ikävästä koronaepidemiasta. Pyrimme näin varmistamaan asianajotoiminnan jatkuvuuden näissä poikkeusoloissa.” Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ”Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva suostuu kirjeessä esitettyihin uusin toimintatapoihin laskutuksen suhteen koronaviiruksesta johtuvien poikkeusolojen ajaksi.” IF ”Otamme koronasta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/asianajajaliiton-ehdotukset-oikeusapuasioiden-ja-oikeusturvavakuutusten-valilaskutusta-koskien/
26.2.2020 Oikeusuutiset

KKO korjasi hovioikeuden virheen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta – vastapuoli joutui korvaamaan hovioikeuden virheen korjauskulut

KKO:2020:19 Oikeudenkäyntikulut – Oikeusturvavakuutus – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus Rikosasian asianomistajalle oli myönnetty oikeusapu oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Asianomistaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaati vastaajan velvoittamista korvaamaan asianomistajan oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Hovioikeus oli määrännyt asianomistajan avustajalle suoritettavaksi valtion varoista oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuutta vastaavan määrän ja velvoittanut vastaajan korvaamaan sanotun määrän valtiolle. Muutoin hovioikeus ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/kko-korjasi-hovioikeuden-virheen-oikeudenkayntikulujen-korvausvelvollisuudesta-vastapuoli-joutui-korvaamaan-hovioikeuden-virheen-korjauskulut/
1.3.2019

Mitä asianajajan käyttäminen maksaa?

Mitä asianajajan käyttäminen maksaa? Toimeksiannon alussa asianajaja sopii asiakkaan kanssa aina asianajopalkkion perusteista. Asianajajan palkkio riippuu asiakkaan määrittelemän toimeksiannon vaatimasta työmäärästä ja laadusta, mutta lopullinen palkkio perustuu yleensä tuntilaskutukseen. Aina kokenutkaan asianajaja ei voi heti alussa täydellisesti arvioida, paljonko laskun lopullinen suuruus tulee lopulta olemaan. Asianajajalla on kuitenkin velvollisuus pitää…

https://asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/miksi-valita-asianajaja/mita-asianajajan-kayttaminen-maksaa/
11.2.2019

Tutkintovaatimukset

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimukset I  Kirjallisuus 1) Ylönen, Markku: Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet (Alma Talent 2018, ISBN 978-952-14-3452-5). 2) Asianajajan työkentältä – Från advokatens arbetsfält (1994, ISBN 951-95033-6-6) seuraava artikkeli: Utriainen, Terttu: Luottamusaseman väärinkäyttö asianajajarikoksena, Asianajajan työkentältä, s. 504-515 3) Taivalkoski, Petri: Asianajajaoikeuden merkityksestä liikejuridisissa asioissa. Defensor Legis 2/2017,…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaksi/suorita-asianajajatutkinto/tutkintovaatimukset/
25.1.2019 Tiedotteet

Oikeusturvan toteutuminen vaatii rahaa

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivästystä toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Oikeusturvan toteutuminen Suomessa edellyttää, että kaikilla olisi tosiasiallisesti mahdollisuus saada asiantuntevaa oikeudellista apua asiaansa. Haavoittuvassa asemassa olevilla on tällä hetkellä vaikeuksia päästä oikeuksiinsa eikä oikeuden saatavuus toteudu tasapuolisesti myöskään tavallisille kansalaisille. Asianajajaliiton mielestä tilanne on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/oikeusturvan-toteutuminen-vaatii-rahaa/