HelHO: Oikeusturvavakuutuksen omavastuuta ei voida kattaa asianomistajan avustajanmääräyksellä

5.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2022:21 Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajan palkkio – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus
Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajanmääräyksen peruuttaminen

Käräjäoikeus oli määrännyt kahden asianomistajan avustajat oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (rikosoikeudenkäyntilaki) 2 luvun 1 a §:n tarkoittamiksi oikeudenkäyntiavustajiksi siten, että toisen heistä määräys oli rajoitettu asianomistajan oikeusturvavakuutuksen 15 prosentin omavastuuosuuteen ja toisen 20 prosentin omavastuuosuuteen. Lisäksi käräjäoikeus oli määrännyt kyseiset avustajanpalkkiot maksettavaksi yleisten oikeudenkäyntikuluja koskevien säännösten nojalla. Hovioikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, ettei mainitun lainkohdan nojalla avustajanmääräyksen saaneen avustajan palkkiota määrättäessä tullut soveltaa oikeusapulain 3 b §:ää, jossa säädetään oikeusturvavakuutuksen vaikutuksesta oikeusapuun, ja määräsi avustajanpalkkiot maksettavaksi oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ssä säädetyn 110 euron tuntipalkkion perusteella. Hovioikeudessa oli kysymys myös avustajanmääräyksen peruuttamisen edellytyksistä.

Äänestys 4-1-1-1

Hel­HO:2022:21

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments