Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.1.2023 Oikeusuutiset

Myös Itä-Suomen hovioikeus katsoo, ettei asianomistajan avustajanmääräystä voida käyttää oikeusturvavakuutuksen omavastuun kattamiseen

I-SHO:2022:7 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Oikeusapu – Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajan palkkio – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus A oli lainvoimaisesti tuomittu törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kysymys on rangaistuksen mittaamisesta ja asianomistajalle maksettavaksi tuomitun kärsimyskorvauksen määrästä. B:lle oli määrätty oikeudenkäyntiavustaja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/75202/
18.10.2022 Oikeusuutiset

Valtiolta tukea yritysten tietoturvan kehittämiseen

Valtioneuvosto antoi asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin kutsutusta tietoturvasetelistä 13.10.2022. Asetus tulee voimaan 1.12.2022. Uudella määräaikaisella tuella yritykset voivat konkreettisesti parantaa järjestelmiensä tietoturvaa sekä kehittää omaa tietoturvaosaamistaan. Yleisen kybervarautumistason nostaminen yhteiskunnan kriittisillä sektoreilla parantaa yhteiskunnan kykyä suojautua muun muassa hybridiuhkilta. – Yritysten kyberturvallisuus on ratkaisevassa roolissa yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle. Tietoturvaseteli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/valtiolta-tukea-yritysten-tietoturvan-kehittamiseen/
5.10.2022 Oikeusuutiset

HelHO: Oikeusturvavakuutuksen omavastuuta ei voida kattaa asianomistajan avustajanmääräyksellä

Hel­HO:2022:21 Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajan palkkio – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajanmääräyksen peruuttaminen Käräjäoikeus oli määrännyt kahden asianomistajan avustajat oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (rikosoikeudenkäyntilaki) 2 luvun 1 a §:n tarkoittamiksi oikeudenkäyntiavustajiksi siten, että toisen heistä määräys oli rajoitettu asianomistajan oikeusturvavakuutuksen 15 prosentin omavastuuosuuteen ja toisen 20 prosentin omavastuuosuuteen. Lisäksi käräjäoikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/helho-oikeusturvavakuutuksen-omavastuuta-ei-voida-kattaa-asianomistajan-avustajanmaarayksella/
29.1.2021 Oikeusuutiset

Ulkomailla oleva asunto ei ollut oikeusavun saajan lisäomavastuuta kerryttävää varallisuutta

KHO: Ulkomaalaisasia – Oikeusapu – Lisäomavastuu – Lisäomavastuuta kerryttävä varallisuus – Ulkomailla sijaitseva asunto Muutoksenhakijan ulkomailla omistama asunto oli otettu huomioon lisäomavastuuta kerryttävänä varallisuutena oikeusapua koskevassa päätöksessä. Kun muutoksenhakijan oli tarkoitus käyttää asuntoa kotinaan ja hänet oli määrätty karkotettavaksi ulkomaille, korkein hallinto-oikeus katsoi, että suhteessa perheen kokoon ja tarpeeseen arvoltaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/ulkomailla-oleva-asunto-ei-ollut-oikeusavun-saajan-lisaomavastuuta-kerryttavaa-varallisuutta/
26.2.2020 Oikeusuutiset

KKO korjasi hovioikeuden virheen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta – vastapuoli joutui korvaamaan hovioikeuden virheen korjauskulut

KKO:2020:19 Oikeudenkäyntikulut – Oikeusturvavakuutus – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus Rikosasian asianomistajalle oli myönnetty oikeusapu oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Asianomistaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaati vastaajan velvoittamista korvaamaan asianomistajan oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Hovioikeus oli määrännyt asianomistajan avustajalle suoritettavaksi valtion varoista oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuutta vastaavan määrän ja velvoittanut vastaajan korvaamaan sanotun määrän valtiolle. Muutoin hovioikeus ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/kko-korjasi-hovioikeuden-virheen-oikeudenkayntikulujen-korvausvelvollisuudesta-vastapuoli-joutui-korvaamaan-hovioikeuden-virheen-korjauskulut/
22.6.2018 Oikeusuutiset

Avustajan valitus jätettiin tutkimatta kun hän oli luopunut vaatimasta päämiestään velvoitettavaksi maksamaan oikeusapupalkkion omavastuu

KHO: Oikeusapu – Omavastuuosuus – Oikeussuojan tarve – Avustaja – Päämies – Luopuminen omavastuuosuuden vaatimisesta – Valituksen tutkiminen Hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa päämiehelle oli myönnetty oikeusapua omavastuuosuudella. Avustaja oli hallinto-oikeudelle ilmoittanut, että hän ei vaadi päämiehen velvoittamista suorittamaan omavastuuosuutta hänelle. Tämän vuoksi hallinto-oikeus ei ollut päätöksessään lausunut omavastuuosuuden suorittamisesta. Avustaja vaati…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/avustajan-valitus-jatettiin-tutkimatta-kun-han-oli-luopunut-vaatimasta-paamiestaan-velvoitettavaksi-maksamaan-oikeusapupalkkion-omavastuu/
10.3.2016 Oikeusuutiset

Eduskunta: Perhevapaan lomakertymä pienenee, lomalla sairastamiseen omavastuu

Eduskunta hyväksyi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muutokset keskiviikkona 9. maaliskuuta. Lait tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2016 Muutoksen tavoitteena on julkisen talouden menojen säästäminen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan vuosilomakertymää siten, että lomaa kertyy vapaan aikana enintään kuuden kuukauden ajalta, kun nykyisin lomaa kertyy koko ajalta. Lisäksi vuosiloman siirtämiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eduskunta-perhevapaan-lomakertyma-pienenee-lomalla-sairastamiseen-omavastuu/
14.7.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio ja Euroopan kuluttajaviranomaiset pyrkivät parantamaan kuluttajien oikeuksia autonvuokrauksessa

Euroopan komission ja kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten yhteishanke on tuottanut tulosta, kun viisi suurta autovuokraamoa lupasi tänään tarkistaa käytäntöjään merkittävästi Kuluttajille tämä näkyy vakuutuksia ja tankkausvaihtoehtoja koskevien sopimusehtojen ja hintamerkintöjen selkeytymisenä sekä vahinkojen oikeudenmukaisempana käsittelynä. Hankkeeseen ryhdyttiin, koska autonvuokrauksesta Euroopan kuluttajakeskuksille tehtyjen valitusten määrä on kasvanut voimakkaasti kahden viime vuoden aikana. Oikeus-,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/euroopan-komissio-ja-euroopan-kuluttajaviranomaiset-pyrkivat-parantamaan-kuluttajien-oikeuksia-autonvuokrauksessa/
28.10.2014 Oikeusuutiset

Oikeusavun omavastuu ei ulotu tulkkaus- ja käännöskuluihin.

KHO: Oikeusapu – Omavastuuosuus – Tulkkaus- ja käännöskulut Oikeusapulain 20 §:n 1 momentin mukaan omavastuuosuuden määrä lasketaan vahvistetusta avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta. Annettaessa oikeusapua omavastuuosuutta vastaan edun saajan asian käsittelyssä tarvitseman tulkkaus- ja käännösavun kustannuksia ei oteta huomioon omavastuuosuutta määritettäessä. 27.10.2014/3297

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/oikeusavun-omavastuu-ei-ulotu-tulkkaus-ja-kaannoskuluihin/
5.7.2014 Oikeusuutiset

Työtunteja kohtuullistettiin kun oikeusturvavakuutuksen omavastuuta korvattiin oikeusavun perusteella.

Pohjois-Suomi HAO: Oikeusapu – Oikeusturvavakuutus – Avustajan palkkio – Kohtuullistaminen – Kohtuullinen tuntipalkkio Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, miten valtion varoista maksettava avustajan palkkio määräytyi, kun oikeusapu oli myönnetty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen. A:lle oli myönnetty sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua koskevassa valitusasiassa oikeusapua oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen ilman perusomavastuuta ja hänen avustajakseen oli…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/tyotunteja-kohtuullistettiin-kun-oikeusturvavakuutuksen-omavastuuta-korvattiin-oikeusavun-perusteella/