Generic filters
Exact matches only
28.6.2024 Oikeusuutiset

KKO: Asianomistajan avustajanmääräystä voidaan käyttää oikeusturvavakuutuksen omavastuun kattamiseen

KKO:2024:44 Asianomistajan oikeudenkäyntiavustaja – Avustajan palkkio – Oikeudenkäyntikulut – Oikeusturvavakuutus – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus Rikosasian asianomistajalle oli määrätty oikeudenkäyntiavustaja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n nojalla oikeudenkäyntiä varten. Korkein oikeus katsoi, että oikeudenkäyntiavustajan palkkio voitiin maksaa oikeusturvavakuutuksen omavastuuta koskevilta osin valtion varoista ja että omavastuuosuus määräytyi yleisten oikeudenkäyntikulusäännösten…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kko-asianomistajan-avustajanmaaraysta-voidaan-kayttaa-vain-oikeusturvavakuutukaen-omavastuun-kattamiseen/
10.1.2023 Oikeusuutiset

Myös Itä-Suomen hovioikeus katsoo, ettei asianomistajan avustajanmääräystä voida käyttää oikeusturvavakuutuksen omavastuun kattamiseen

I-SHO:2022:7 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Oikeusapu – Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajan palkkio – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus A oli lainvoimaisesti tuomittu törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kysymys on rangaistuksen mittaamisesta ja asianomistajalle maksettavaksi tuomitun kärsimyskorvauksen määrästä. B:lle oli määrätty oikeudenkäyntiavustaja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/75202/
18.10.2022 Oikeusuutiset

Valtiolta tukea yritysten tietoturvan kehittämiseen

Valtioneuvosto antoi asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin kutsutusta tietoturvasetelistä 13.10.2022. Asetus tulee voimaan 1.12.2022. Uudella määräaikaisella tuella yritykset voivat konkreettisesti parantaa järjestelmiensä tietoturvaa sekä kehittää omaa tietoturvaosaamistaan. Yleisen kybervarautumistason nostaminen yhteiskunnan kriittisillä sektoreilla parantaa yhteiskunnan kykyä suojautua muun muassa hybridiuhkilta. – Yritysten kyberturvallisuus on ratkaisevassa roolissa yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle. Tietoturvaseteli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/valtiolta-tukea-yritysten-tietoturvan-kehittamiseen/
5.10.2022 Oikeusuutiset

HelHO: Oikeusturvavakuutuksen omavastuuta ei voida kattaa asianomistajan avustajanmääräyksellä

Hel­HO:2022:21 Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajan palkkio – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus Oikeudenkäyntiavustaja – Avustajanmääräyksen peruuttaminen Käräjäoikeus oli määrännyt kahden asianomistajan avustajat oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (rikosoikeudenkäyntilaki) 2 luvun 1 a §:n tarkoittamiksi oikeudenkäyntiavustajiksi siten, että toisen heistä määräys oli rajoitettu asianomistajan oikeusturvavakuutuksen 15 prosentin omavastuuosuuteen ja toisen 20 prosentin omavastuuosuuteen. Lisäksi käräjäoikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/helho-oikeusturvavakuutuksen-omavastuuta-ei-voida-kattaa-asianomistajan-avustajanmaarayksella/
29.1.2021 Oikeusuutiset

Ulkomailla oleva asunto ei ollut oikeusavun saajan lisäomavastuuta kerryttävää varallisuutta

KHO: Ulkomaalaisasia – Oikeusapu – Lisäomavastuu – Lisäomavastuuta kerryttävä varallisuus – Ulkomailla sijaitseva asunto Muutoksenhakijan ulkomailla omistama asunto oli otettu huomioon lisäomavastuuta kerryttävänä varallisuutena oikeusapua koskevassa päätöksessä. Kun muutoksenhakijan oli tarkoitus käyttää asuntoa kotinaan ja hänet oli määrätty karkotettavaksi ulkomaille, korkein hallinto-oikeus katsoi, että suhteessa perheen kokoon ja tarpeeseen arvoltaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/ulkomailla-oleva-asunto-ei-ollut-oikeusavun-saajan-lisaomavastuuta-kerryttavaa-varallisuutta/
26.2.2020 Oikeusuutiset

KKO korjasi hovioikeuden virheen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta – vastapuoli joutui korvaamaan hovioikeuden virheen korjauskulut

KKO:2020:19 Oikeudenkäyntikulut – Oikeusturvavakuutus – Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus Rikosasian asianomistajalle oli myönnetty oikeusapu oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Asianomistaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaati vastaajan velvoittamista korvaamaan asianomistajan oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Hovioikeus oli määrännyt asianomistajan avustajalle suoritettavaksi valtion varoista oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuutta vastaavan määrän ja velvoittanut vastaajan korvaamaan sanotun määrän valtiolle. Muutoin hovioikeus ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/kko-korjasi-hovioikeuden-virheen-oikeudenkayntikulujen-korvausvelvollisuudesta-vastapuoli-joutui-korvaamaan-hovioikeuden-virheen-korjauskulut/
3.4.2014 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Katto luottokorttiostosten kuluille

Parlamentin jäsenet hyväksyivät torstaina lakiehdotuksen, jossa määritetään enimmäismäärät maksuille, joita pankit perivät vähittäiskauppiailta asiakkaiden maksaessa ostoksensa pankki- tai luottokortilla Parlamentin jäsenet hyväksyivät myös toimia, joilla pyritään parantamaan verkkomaksujen turvallisuutta, vähentämään kuluja ja lisäämään kuluttajien valinnanmahdollisuutta. Komission arvion mukaan pankkien perimät maksut aiheuttavat EU:n vähittäiskauppiaille vuosittain yhteensä yli 10 miljardin euron…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/euroopan-parlamentti-katto-luottokorttiostosten-kuluille/
27.12.2013 Oikeusuutiset

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2014

Ensi vuosi tuo merkittäviä muutoksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin Pienten lasten hoitoa helpottamaan tulee uusi etuus, joustava hoitoraha.  Työttömyysturvassa otetaan käyttöön uusi suojaosa. Jatkossa työtön voi tienata 300 e/kk ilman, että ansiot vähentävät työttömyysturvan määrää. Sairausvakuutusta parannetaan pidentämällä osasairauspäivärahan enimmäisaika120 arkipäivään. Lääkkeiden vuosittainen omavastuu eli lääkekatto alenee 610 euroon.  Runsaasti…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kela-muutoksia-kelan-etuuksiin-vuonna-2014/
13.12.2013 Oikeusuutiset

STM: Luonnos uudeksi asumistueksi lähtee lausunnoille

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää asumistuen määräytymistä. Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia Vuokralla asuvien yleistä asumistukea ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyväksyttävien asumismenojen määrittelyä muutettaisiin kokonaisvuokramallin mukaiseksi. Tällöin hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaisivat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Tulojen mukaan määräytyvän omavastuuosuuden määrittelyä halutaan selkeyttää niin, että…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/stm-luonnos-uudeksi-asumistueksi-lahtee-lausunnoille/
3.10.2013 Oikeusuutiset

OM: Suomi pitää maksupalveludirektiivin ajantasaistamista tarpeellisena

Valtioneuvosto hyväksyi 3. lokakuuta 2013 eduskunnalle lähetettävän kirjelmän, joka koskee Euroopan komission ehdotusta toiseksi maksupalveludirektiiviksi Uusi direktiivi edistäisi kuluttajan asemaa muun muassa EU:n ulkopuolelta tulevien tai muissa valuutoissa tehtyjen maksujen osalta.  Päivitetty direktiivi toisi parannuksia myös maksuturvallisuuteen ja lisäisi kuluttajien mahdollisuuksia maksutapojen suhteen. Valtioneuvosto pitää ensimmäisen maksupalveludirektiivin uudelleen tarkastelua tarpeellisena.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/om-suomi-pitaa-maksupalveludirektiivin-ajantasaistamista-tarpeellisena/