Euroopan parlamentti: Katto luottokorttiostosten kuluille

3.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Parlamentin jäsenet hyväksyivät torstaina lakiehdotuksen, jossa määritetään enimmäismäärät maksuille, joita pankit perivät vähittäiskauppiailta asiakkaiden maksaessa ostoksensa pankki- tai luottokortilla

Parlamentin jäsenet hyväksyivät myös toimia, joilla pyritään
parantamaan verkkomaksujen turvallisuutta, vähentämään kuluja ja
lisäämään kuluttajien valinnanmahdollisuutta.

Komission arvion mukaan pankkien perimät
maksut aiheuttavat EU:n vähittäiskauppiaille vuosittain yhteensä yli 10
miljardin euron kustannukset. Kuluttajat eivät aina ole tietoisia
näistä lisäkustannuksista. Lisäksi maksujen suuruus vaihtelee
EU-maittain, sillä maksujen suuruudesta päättävät kansalliset
viranomaiset. Maksu veloitetaan vähittäiskauppiaalta jokaisesta
maksukortilla tehdystä ostoksesta, mikä puolestaan lisää tuotteiden ja
palveluiden hintoja.

Enimmäismäärät korttimaksujen toimitusmaksuille

Parlamentin hyväksymien sääntöjen mukana pankkien perimät
palvelu- ja toimitusmaksut luottokortteilla tehdyistä ostoksista
saisivat olla enintään 0,3 % tapahtuman arvosta. Pankkikorttiostosten
osalta toimitusmaksun enimmäismäärä olisi joko 0,2 % tai 7 senttiä sen
mukaan, kumpi näistä on pienempi summa.

Sääntöjä sovelletaan EU:ssa sekä kotimaan maksuihin että
rajat ylittäviin maksuihin. Maksujen enimmäismääriä koskevia sääntöjä on
noudatettava viimeistään vuoden kuluttua siitä kun laki astuu voimaan.

Verkkomaksujen turvallisuus

Parlamentin jäsenet äänestivät samassa yhteydessä
verkkomaksujen turvallisuutta koskevista säännöistä. Säännöissä
vaaditaan, että maksun edellyttämät tiedot, veloitusajankohta ja
palvelumaksut on ilmoitettava selkeästi. Lisäksi ostajilla on oikeus
käyttää erilaisia kolmansien osapuolten tarjoamia maksujen
turvallisuutta lisääviä ohjelmia tai laitteita.

Sääntöjen mukaan luvattomasti perityt maksut on
palautettava 24 tunnin kuluessa siitä kun maksut ovat tulleet ilmi.
Kadonneen tai varastetun kortin laittomasta käytöstä voi asiakkaan
vastuulle kuitenkin jäädä enintään 50 euron omavastuu.

Edullisempia maksupalveluita

Verkkotiliä käyttävällä ostajalla on myös oikeus käyttää
kolmannen osapuolen tarjoamaa maksuohjelmaa tai laitetta ilman, että
maksunsaaja veloittaa tästä ylimääräisiä kustannuksia.

Maksupalvelun tarjoajan on ilmoitettava maksun käsittelyn
todelliset kustannukset. Maksupalveluiden käsittelymaksujen sallituista
enimmäismääristä päätetään myöhemmin.

Seuraavaksi

Euroopan parlamentti äänesti sääntöihin tehtävistä
tarkastuksista, jotta tämänhetkisen parlamentin tekemä valmistelutyö
voidaan siirtää seuraavalle toukokuussa valittavalla parlamentille. Näin
ollen uuden parlamentin ei tarvitse aloittaa asian käsittelyä alusta,
vaan se voi halutessaan jatkaa käsittelyä tämänpäiväisen äänestyksen
pohjalta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments