Generic filters
Exact matches only
19.4.2023 Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta mikroyhdistysten tilinpidosta

Oikeusministeriölle Dnro L2023-13 Lausuntopyyntönne: VN/4163/2023, 14.3.2023 VALTIONEUVOSTON ASETUS MIKROYHDISTYSTEN TILINPIDOSTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Oikeusministeriö on valmistellut valtioneuvoston asetusta mikroyhdistysten tilinpidosta (jäljempänä “Asetus”), jonka on tarkoitus tulla voimaan 30.6.2023. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että kaikenkokoisten yhdistysten toimintaedellytyksiä kehitetään. On toistaiseksi kuitenkin epäselvää, kuinka käyttökelpoiseksi mikroyhdistysten tilinpito muodostuu.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/lausunto-valtioneuvoston-asetuksesta-mikroyhdistysten-tilinpidosta/
2.2.2023 Oikeusuutiset

Yhdistysten sääntely kevenee

Yhdistysten toimintamahdollisuudet paranevat, kun yhdistyslaki uudistuu helmikuussa. Uudistuksella kevennetään pienten yhdistysten hallinnollista taakkaa sekä joustavoitetaan kaikkien yhdistysten ja liittojen päätöksentekoa. Tasavallan presidentin on määrä hyväksyä yhdistyslain muutokset huomenna perjantaina. Jatkossa yhdistykset voivat hyödyntää uusia digitaalisia palveluita jäseneksi ottamisessa ja eroilmoituksen vastaanottamisessa sekä lisäksi pienet yhdistykset kirjanpidossaan. Pienten yhdistysten tilinpitovaatimukset ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/yhdistysten-saantely-kevenee/
13.11.2022 Oikeusuutiset

Suomalainen lakimiesyhdistys julkaisee oikeustiedettä avoimesti verkossa

Suomalainen lakimiesyhdistys on siirtymässä kustantamassaan kirjallisuudessa sähköiseen julkaisemiseen. Jukaisut tulevat ilmaiseksi avoimesti verkosta saataville. Muutos tapahtuu osin takautuvasti, eli myös eräitä jo julkaistuja teoksia on saatavilla verkossa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallitus päätti siirtyä myös Lakimies-lehden avoimeen julkaisemiseen tukeakseen tiedettä ja tutkimusta mahdollistamalla tutkitun tiedon avoimen saatavuuden tutkimukselle, yhteiskunnan tarpeisiin ja kaikille…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/suomalainen-lakimiesyhdistys-julkaisee-oikeustiedetta-avoimesti-verkossa/
6.10.2021 Oikeusuutiset

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry avasi Prosessioikeusblogin

Viime vuonna rekisteröity, muutaman vuoden toiminut Suomen posessioikeusyhdistys ry julkisti 4.10.2021 järjestämässään seminaarissa uudet verkkosivunsa, joilla on myös Preosessioikeusblogi. Blogeissa tähän mennessä tietoa esityksestä käräjäoikeusistuntojen videotallantamisesta sekä arvio takavarikkokieltoa koskevasta ratkaisusta KKO 2021:72. Blogiin voi lähettää kirjoituksia julkaistavaksi vaikka ei olisi yhdistysken jäsen. Sivustolla on myös ohjeet jäseneksi liittymisestä. www.prosessioikeus.fi

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/suomen-prosessioikeusyhdistys-ry-avasi-prosessioikeusblogin/
21.6.2021 Oikeusuutiset

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry rekisteröity ja ottaa uusia jäseniä

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry on 9.9.2020 merkitty yhdistysrekisteriin (y-tunnus 3144249-3). Rekisteröinnin myötä yhdistykseen on mahdollista liittyä jäseneksi. Yhdistykselle sen perustamiskirjassa vahvistettujen sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenenä voi olla henkilö, joka on ammatissaan tai opinnoissaan perehtynyt prosessioikeuteen. Lisäksi yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla oikeushenkilö. Jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenmaksun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/suomen-prosessioikeusyhdistys-ry-rekisteroity-ja-ottaa-uusia-jasenia/
11.3.2021 Oikeusuutiset

Yhdistys ei purkaudu verotuksessa, kun se muuttaa toimintamuotonsa osuuskunnaksi laissa tarkoitetulla tavalla

KHO: Tuloverotus – Toimintamuodon muutos – Yhdistyksen muuttaminen osuuskunnaksi – Ennakkoratkaisumenettely – Yhtiöoikeudellisten säännösten soveltuminen  Yhdistys pyysi ennakkoratkaisua siitä, katsotaanko sen purkautuvan verotuksessa, jos se muutetaan asianomaista yhteisölainsäädäntöä noudattaen osuuskunnaksi siten, että tässä toimintamuodon muutoksessa aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista toimintaa jatkavalle osuuskunnalle. Ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyn…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/yhdistys-ei-purkaudu-verotuksessa-kun-se-muuttaa-toimintamuotonsa-osuuskunnaksi-laissa-tarkoitetulla-tavalla/
18.2.2021 Oikeusuutiset

Ehdotus yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten etäkokousten jatkolle lausunnolla

Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten etäkokoukset mahdollistavaan lakiin ehdotetaan jatkoa. Lain on tarkoitus olla voimassa vuoden 2022 kesäkuun loppuun asti. Oikeusministeriössä valmistunut ehdotus asiasta on nyt lausunnolla. Ehdotuksen tarkoituksena on jatkaa nyt voimassa olevan väliaikaisen lain voimassaoloa siten, että pörssi- ja First North -listayhtiöt voivat järjestää yhtiökokouksen kokonaan etäyhteyksin kesäkuun 2022…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/ehdotus-yhtioiden-osuuskuntien-ja-yhdistysten-etakokousten-jatkolle-lausunnolla/
9.10.2020 Oikeusuutiset

Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää etäyhteyksin myös jatkossa

Yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset voivat järjestää kokouksensa etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä ensi vuoden kesäkuun loppuun asti koronaepidemian takia. Väliaikainen laki tuli voimaan 3. lokakuuta. Väliaikaisen lain mukaisesti pörssi- ja First North -listayhtiöt voivat järjestää yhtiökokouksen kokonaan etäyhteyksin kesäkuun 2021 loppuun asti. Osuuskunnat, yhdistykset ja eräät rahoitusalan yritykset voivat sallia etäosallistumisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/yhtioiden-osuuskuntien-ja-yhdistysten-kokoukset-voidaan-jarjestaa-etayhteyksin-myos-jatkossa/
22.9.2020 Oikeusuutiset

KKO: Pohjoismainen vastarintaliike -yhdistys lakkautettava

Korkeimman oikeuden mukaan rekisteröimätön Pohjoismainen vastarintaliike -yhdistys toimi olennaisesti vastoin lakia, minkä vuoksi se on lakkautettava. KKO ei muuttanut Turun hovioikeuden ratkaisun lopputulosta. KKO oli maaliskuussa 2019 väliaikaisesti kieltänyt yhdistyksen toiminnan. KKO:n tuomion mukaan yhdistyksen tavoitteet olivat perustuslaissa ja rikoslaissa säädettyjen kansanvaltaisen yhteiskunnan perusteiden ja niiden tausta-arvojen vastaisia. Yhdistyksen verkkosivuilla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kko-pohjoismainen-vastarintaliike-yhdistys-lakkautettava/
3.9.2020 Oikeusuutiset

Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiselle etäyhteyksin ehdotetaan jatkoa

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää turvallisesti etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä koronaepidemian takia. Poikkeusten voimassaoloa jatketaan ensi vuoden kesäkuun loppuun. – Viime keväänä voimaan tullut väliaikainen laki näyttää toimineen hyvin ja vastanneen tarpeita. Koska emme valitettavasti ole päässeet eroon koronaepidemiasta, hallitus esittää lain…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/yhtioiden-osuuskuntien-ja-yhdistysten-kokousten-jarjestamiselle-etayhteyksin-ehdotetaan-jatkoa/