Suomen Prosessioikeusyhdistys ry rekisteröity ja ottaa uusia jäseniä

21.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry on 9.9.2020 merkitty yhdistysrekisteriin (y-tunnus 3144249-3). Rekisteröinnin myötä yhdistykseen on mahdollista liittyä jäseneksi. Yhdistykselle sen perustamiskirjassa vahvistettujen sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenenä voi olla henkilö, joka on ammatissaan tai opinnoissaan perehtynyt prosessioikeuteen. Lisäksi yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla oikeushenkilö. Jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudeksi on vuonna 2021 päätetty 20 euroa. Jäsenyydestä kiinnostuneita henkilöitä pyydetään lähettämään yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen (prosessioikeusyhdistys@gmail.com) vapaamuotoinen viesti, joka sisältää ajantasaiset yhteystiedot mukaan lukien sähköpostiosoitteen ja lyhyen selostuksen ao. henkilön perehtyneisyydestä prosessioikeuteen, jos se ei esim. virka-aseman tai ammatin vuoksi ole muutoinkin selvää.

Yhdistykselle kuluvana vuonna vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan yhdistys jatkaa perinteistä ja hyväksi  todettua toimintaansa, jonka tarkoituksena on sääntöjen mukaisesti prosessioikeuden harrastuksen ja sitä kohtaan tunnetun kiinnostuksen, osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen, prosessioikeustutkimuksen kehityksen ja tutkimustulosten tunnetuksi tekeminen sekä rikos- siviili- ja hallintoprosessioikeuden välisen vuoropuhelun lisääminen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös tehdä kansainvälistä yhteistyötä prosessioikeuden parissa.

Yhdistys järjestää aikaisempien toimintavuosien tapaan seminaarin maanantaina 4.10.2021 kello 13 – 17. Seminaari järjestetään Helsingin käräjäoikeuden auditoriossa, ja sen aiheena on käräjäoikeuskäsittelyjen videoiminen ja tallenteiden varaan rakentuva muutoksenhaku. Seminaarin tarkempi ohjelma ilmoitetaan tuonnempana, mutta seminaarin ajankohta kannattaa laittaa kalenteriin jo tässä vaiheessa.

Lisäksi yhdistykselle on perusteilla blogi, jossa on tarkoitus julkaista prosessioikeuden alaan liittyviä kirjoituksia ajankohtaisista aiheista

 

Toimeksisaaneena,

Timo Saranpää, yhdistyksen sihteeri

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments