KKO: Pohjoismainen vastarintaliike -yhdistys lakkautettava

22.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkeimman oikeuden mukaan rekisteröimätön Pohjoismainen vastarintaliike -yhdistys toimi olennaisesti vastoin lakia, minkä vuoksi se on lakkautettava. KKO ei muuttanut Turun hovioikeuden ratkaisun lopputulosta. KKO oli maaliskuussa 2019 väliaikaisesti kieltänyt yhdistyksen toiminnan.

KKO:n tuomion mukaan yhdistyksen tavoitteet olivat perustuslaissa ja rikoslaissa säädettyjen kansanvaltaisen yhteiskunnan perusteiden ja niiden tausta-arvojen vastaisia. Yhdistyksen verkkosivuilla julkaistut kirjoitukset olivat kohdistuneet eri kansanryhmiin tavalla, joka oli katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan ja siten kriminalisoitu. Lisäksi yhdistyksen toimintaan liittyvä väkivallan käyttö oli katsottava osaksi yhdistyksen toimintaa.

KKO katsoi edelleen, että yhdistyksen lainvastainen toiminta loukkasi tai pyrki loukkaamaan perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perus- ja ihmisoikeuksia. Osa toiminnasta oli suoraan rikoslain vastaista. Lainvastaisiksi katsotut toimintatavat olivat merkittävä osa yhdistyksen toimintaa, ja sillä oli vain vähäisessä määrin muunlaista toimintaa, totesi KKO.

KKO:lle toimittamassaan valituksessa yhdistyksen hallituksen jäsenet olivat vedonneet yhdistymisvapauteen ja sananvapauteen. KKO katsoi kuitenkin, että yhdistyksen toiminta oli ollut näiden oikeuksien väärinkäyttöä, koska yhdistyksen tavoitteena oli kansanvaltaisten rakenteiden kumoaminen tai muiden perus- ja ihmisoikeuksien olennainen vähentäminen. Yhdistyksen tavoitteet ja toiminta eivät saa yhdistymisvapauden tai sananvapauden suojaa.
KKO oli aiemmin määrännyt yhdistyksen toiminnan väliaikaisesti kielletyksi ja toiminnan lopetettavaksi, kunnes KKO on ratkaissut asian lopullisesti.
Pirkanmaan käräjäoikeus ja Turun hovioikeus olivat aikaisemmin tuomioissaan julistaneet yhdistyksen lakkautetuksi. Yhdistyksen lakkauttamista vaati Poliisihallitus.

 

KKO:2020:68 Yhdistys – Yhdistyksen lakkauttaminen – Perustuslaki – Euroopan ihmisoikeussopimus – Sananvapaus – Yhdistymisvapaus – Oikeuksien väärinkäytön kielto

 
Poliisihallitus vaati rekisteröimättömän yhdistyksen julistamista lakkautetuksi sillä perusteella, että yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Korkein oikeus katsoi, että yhdistys toimi olennaisesti vastoin lakia, minkä vuoksi se oli lakkautettava. Korkein oikeus katsoi lisäksi, että yhdistyksen toiminta ei nauttinut sananvapauden eikä yhdistymisvapauden suojaa, sillä yhdistyksen toiminta on luonteeltaan näiden vapauksien väärinkäyttöä.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments