Generic filters
Exact matches only
16.4.2024 Oikeusuutiset

Sananvapautta turvaava direktiivi SLAPP-kanteista hyväksytty – mm. vakuusvelvoite oikeudenkäyntikuluista, torjutaan forumshoppingia

Direktiivi julkiseen keskusteluun osallistuvien henkilöiden suojelemiseksi perusteettomilta, vaientamistarkoituksessa nostetuilta oikeuskanteilta hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 27.2.2024 ja EU:n neuvostossa 19.3.2024. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää Suomelta lakimuutoksia. Uudella direktiivillä suojellaan julkista osallistumista harjoittavia henkilöitä perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta. Se velvoittaa antamaan tuomioistuimille ja kanteiden kohteille välineitä häirintätarkoituksessa nostettuja kanteita, eli niin sanottuja SLAPP-kanteita (Strategic Lawsuit…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/sananvapautta-turvaava-direktiivi-slapp-kanteista-hyvaksytty-mm-vakuusvelvoite-oikeudenkayntikuluista-torjutaan-forumshoppingia/
8.3.2024 Oikeusuutiset

VaaHO: Instagram-tilillä julkaistu viesti väkivaltaisen avioliiton päättymisestä loukkasi entistä puolisoa

Vaa­HO:2024:1 Kunnianloukkaus – Perusoikeudet – Sananvapaus Asiassa oli kysymys siitä, oliko A yksityisellä Instagram-tilillä tekemällään julkaisulla halventanut B:tä. Hovioikeus on ratkaisussaan punninnut A:n ja B:n ristiriidassa olevia perusoikeuksia eli A:n sananvapautta ja B:n kunniaa. Hovioikeus katsoi, että A oli julkaisullaan halventanut B:tä ja että A:n sananvapautta voidaan rajoittaa B:n kunnian…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/vaaho-instagram-tililla-julkaistu-viesti-vakivaltaisen-avioliiton-paattymisesta-loukkasi-entista-puolisoa/
26.2.2024 Tiedotteet

Martina Kronström Asianajajaliiton media-asianajajaksi

Asianajaja Martina Kronström on nimitetty Asianajajaliiton uudeksi media-asianajajaksi. Media-asianajajien tehtävänä on avata erityisesti toimittajille ja sitä kautta suurelle yleisölle yleisimpiä oikeudenhoitoon, avustamiseen ja riidanratkaisuun liittyviä kysymyksiä. Toiminnallaan media-asianajajat myös lisäävät tietoa asianajajakunnan roolista suomalaisessa oikeusjärjestelmässä. – Odotan innolla mahdollisuutta edistää avointa keskustelua oikeudellisista kysymyksistä sekä parantaa tietoisuutta asianajajien työstä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/martina-kronstrom-asianajajaliiton-media-asianajajaksi/
6.11.2023 Oikeusuutiset

Aluevaltuusto saattoi erottaa hallituksensa puheenjohtajiston hallituksen jäsenyydestä varapuheenjohtajan esitettyä perättömiä väitteitä aluevaltuutetun rikoksesta

Itä-Suo­men HAO: Aluevalitus – Toimielimen puheenjohtajiston erottaminen – Sananvapaus – Harkintavalta Asiassa oli hallinto-oikeudessa ratkaistavana muun ohella kysymys siitä, oliko aluevaltuusto toiminut harkintavaltansa rajoissa erottaessaan aluehallituksen puheenjohtajiston sillä perusteella, ettei aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja A nauttinut valtuuston luottamusta. Arvioitaessa, oliko valtuustolla ollut hyväksyttävä syy katsoa, että luottamus A:han oli hyvinvointialueesta annetun…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/aluevaltuusto-saattoi-erottaa-hallituksensa-puheenjohtajiston-hallituksen-jasenyydesta-varapuheenjohtajan-esitettya-perattomia-vaitteita-aluevaltuutetun-rikoksesta/
4.7.2023 Oikeusuutiset

EIT: Liikennerikokseen syyllistyneellä oikeus tulla unohdetuksi – määräys nimen poistamisesta lehden verkkoversiosta ei loukannut sananvapautta

The order for the publisher of the newspaper Le Soir to anonymise the details of a convicted offender on grounds of the “right to be forgotten” did not breach his freedom of expression In today’s Grand Chamber judgment1 in the case of Hurbain v. Belgium (application no. 57292/16) the European…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/eit-liikennerikokseen-syyllistyneella-oikeus-tulla-unohdetuksi-maarays-nimen-poistamisesta-lehden-verkkoversiosta-ei-loukannut-sananvapautta/
28.6.2023 Oikeusuutiset

EIT: Greenpeaceaktivistien vapautta ja sananvapautta loukattin Venäjällä

Violation of Greenpeace Arctic activists’ rights after protest at Russian offshore oil-drilling platform In  Chamber judgment in the case of Bryan and Others v. Russia (application no. 22515/14) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 5 § 1 (right to liberty…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/eit-greenpeaceaktivistien-vapautta-ja-sananvapautta-loukattin-venajalla/
14.6.2023 Oikeusuutiset

KKO: Asukas sai kuvata videolle kotonaan toimitettavan kotietsinnän

KKO:2023:45 Pakkokeino – Kotietsintä – Sananvapaus Poliisi oli saanut hälytystehtävän kerrostalon porraskäytävässä havaitun kannabiksen hajun vuoksi. Tehtävää suoritettaessa A:n asunnossa oli toimitettu kotietsintä. Kotietsinnässä läsnä ollut A oli yrittänyt kuvata matkapuhelimellaan videota kotietsinnän toimittamisesta. Poliisi oli kieltänyt kuvaamisen. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että poliisilla ei ollut perustetta kieltää…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kko-asukas-saa-kuvata-videolle-kotonaan-toimitettavan-kotietsinnan/
15.5.2023 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Sakot Facebook-tilin ylläpitäjälle eivät loukanneet sananvapautta kun tämä ei ollut ripeästi poistanut lainvastaisia kommentteja

In today’s Grand Chamber judgment in the case of Sanchez v. France (application no. 45581/15) the European Court of Human Rights held, by a majority, that there had been: no violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights. The application concerned the criminal conviction…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/eitn-suuri-jaosto-sakot-facebook-tilin-yllapitajalle-eivat-loukanneet-sananvapautta-kun-tama-ei-ollut-ripeasti-poistanut-lainvastaisia-kommentteja/
23.3.2023 Oikeusuutiset

Silminnäkijän tuomitseminen kunnianloukkauksesta, kun ei kyennyt todistamaan mitä kertoi nähneensä, loukkasi sananvapautta

Freedom of expression of an eyewitness to a road accident protected by the European Convention In today’s Chamber judgment in the case of Udovychenko v. Ukraine (application no. 46396/14) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 10 (freedom of expression) of…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/silminnakijan-tuomitseminen-kunnianloukkauksesta-kun-ei-kyennyt-todistamaan-mita-kertoi-nahneensa-loukkasi-sananvapautta/
23.3.2023 Oikeusuutiset

Puolalaisen asianajajan rankaiseminen perättömästä ilmiannosta loukkasi sananvapautta

Rogalski v. Poland (no. 5420/16) The applicant, Rafal Rogalski, is a Polish national who was born in 1976 and lives in Warsaw. He is a lawyer. The case concerns Mr Rogalski’s lodging of a criminal complaint on behalf of a client in connection with an ongoing investigation into forged contracts.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/puolalaisen-asianajajan-rankaiseminen-perattomasta-ilmiannosta-loukkasi-sananvapautta/