Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.4.2020 Oikeusuutiset

EUT: Homofobiset lausunnot merkitsevät syrjintää työssä, kun ne on antanut henkilö, jolla ratkaiseva vaikutusvalta työnantajan työhönottopolitiikassa

Tuomio asiassa C-507/18 NH v. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää, että yhdistyksellä on oikeus nostaa vahingonkorvauskanne tuomioistuimessa, vaikka vahinkoa kärsinyttä henkilöä ei voida yksilöidä Unionin tuomioistuin totesi 23.4.2020 antamassaan tuomiossa Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18), että henkilön audiovisuaalisen lähetyksen aikana…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eut-homofobiset-lausunnot-merkitsevat-syrjintaa-tyossa-kun-ne-on-antanut-henkilo-jolla-ratkaiseva-vaikutusvalta-tyonantajan-tyohonottopolitiikassa/
20.12.2019 Oikeusuutiset

Toimittajan kotoa takavarikoitua muistitikkua ei saanut tutkia eikä hyödyntää esitutkinnassa

Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, joka koski Helsingin Sanomien toimittajan kotoa takavarikoidun, sinetöidyn aineiston tutkimista ja hyödyntämistä. KKO:n mukaan sinetöityä aineistoa ei saanut takavarikoida rikosasian todisteena käytettäväksi, koska se voi johtaa toimittajan tietolähteen paljastumiseen. KKO määräsi kuitenkin takavarikon pysymään edelleen voimassa mahdollisen menettämisseuraamuksen turvaamiseksi. Asian taustalla oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/toimittajan-kotoa-takavarikoitua-muistitikkua-ei-saanut-tutkia-eika-hyodyntaa-esitutkinnassa/
27.11.2019 Oikeusuutiset

Kunnan toimielin ei voi rajoittaa luottamushenkilön sananvapautta sillä perusteella, että sen käyttämisestä aiheutuisi kielteistä julkisuutta

Turun HAO: Luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden – Sananvapaus – Harkintavallan väärinkäyttö – Toimivallan ylittäminen Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, oliko valtuusto toiminut harkintavaltansa rajoissa erottaessaan kaikki tarkastuslautakuntaan valitut luottamushenkilöt. Valtuusto oli päättänyt tilapäisen valiokunnan esityksestä erottaa tarkastuslautakunnan kaikki jäsenet ja varajäsenet kesken toimikauden, koska kaikki luottamushenkilöt eivät nauttineet valtuuston…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/kunnan-toimielin-ei-voi-rajoittaa-luottamushenkilon-sananvapautta-silla-perusteella-etta-sen-kayttamisesta-aiheutuisi-kielteista-julkisuutta/
8.10.2019 Oikeusuutiset

EIT: Asianajajien sananvapautta oli loukattu, kun heidät tuomittiin tuomareiden kunnianloukkauksesta

In its Committee judgment in the case of L.P. and Carvalho v. Portugal (applications nos. 24845/13 and 49103/15) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights The case concerned findings of…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/eit-asianajajien-sanavapautta-oli-loukattu-kun-heidat-tuomittiin-tuomareiden-kunnianloukkauksesta/
4.10.2019 Oikeusuutiset

EIT: Ihmisoikeussopimus ei turvaa oikeutta kiistää holokausti

Chamber judgment in the case of Pastörs v. Germany (application no. 55225/14) The European Court of Human Rights held, unanimously, that the applicant’s complaint under Article 10 (freedom of expression) was manifestly ill-founded and had to be rejected, and, by four votes to three that there had been no violation…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/eit-ihmisoikeussopimus-ei-turvaa-oikeutta-kiistaa-holokausti/
25.9.2019 Oikeusuutiset

EIT: Poliitikkojen arvostelusta tuomitseminen loukkasi sananvapautta

In its committee judgment in Antunes Emídio v. Portugal and Soares Gomes da Cruz v. Portugal (applications nos. 75637/13 and 8114/14) the European Court of Human Rights has unanimously held that in each case there had been: a violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/eit-poliitikkojen-arvostelusta-tuomitseminen-loukkasi-sananvapautta/
23.9.2019 Oikeusuutiset

Verkkoviestien jakelu määrättiin keskeytettäväksi; oli ilmeistä, että ne olivat yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä

KKO:2019:81 Sananvapaus – Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä – Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen – Verkkoviestin hävittämismääräys Verkkojulkaisussa oli julkaistu verkkoviestejä ja niiden kommentteja, joissa oli esitetty muun ohella A:n koko nimi ja valokuva ja joissa häneen oli viitattu ”nettivasikkana” ja ”pedofiilien suojelijana”. Viesteissä oli vihjattu, että A oli itsekin pedofiili. Korkein oikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/verkkoviestien-jakelu-maarattiin-keskeytettavaksi-oli-ilmeista-etta-ne-olivat-yksityiselamaa-loukkaavaa-tiedon-levittamista/
27.5.2019 Oikeusuutiset

OKa: Ministerin tulee säilyttää arvokkuus myös kritiikkiä esittäessään

Oikeuskansleri moitti puolustusministeriä tämän epäasiallisesta kielenkäytöstä. Hän katsoi ministerin ylittäneen sanavalinnoillaan sen, mitä ministerin tehtävässä toimivalta voidaan edellyttää. Ministerin ei kuitenkaan ollut syytä epäillä syyllistyneen sellaiseen rikokseen, josta häntä ministerinä voitaisiin syyttää. Siksi asiassa ei oikeuskanslerin mukaan ollut edellytyksiä esitutkinnan käynnistämiselle. Ministeri oli kutsunut blogikirjoituksessaan helmikuussa 2019 valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita muun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/oka-ministerin-tulee-sailyttaa-arvokkuus-myos-kritiikkia-esittaessaan/
18.12.2018 Oikeusuutiset

KHO: Jehovan todistajien saarnaamistyössään keräämät nimilistat olivat lainvastaisia

KHO:2018:171 Tietosuoja – Henkilötietolaki – Tietosuojadirektiivi – – Yksityiselämän suoja – Uskonnonvapaus – Sananvapaus – Syrjinnän kielto – Jehovan todistajat – Ovelta ovelle -saarnaamistyö Asiassa oli kysymys siitä, oliko tietosuojalautakunta voinut kieltää Jehovan todistajat -uskonnollista yhdyskuntaa (yhdyskunta) keräämästä tai muutoin käsittelemästä ovelta ovelle -saarnaamistyössä henkilötietoja ilman, että jokin henkilötietolain 8…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/kho-jehovan-todistajien-saarnaamistyossaan-keraamat-nimilistat-olivat-lainvastaisia/
17.8.2018 Oikeusuutiset

KHO: Google velvollinen poistamaan hakutuloksista arkaluonteisia tietoja henkilöstä ja hänen tekemästään rikoksesta

KHO:2018:112 Tietosuoja – Henkilötieto – Hakupalvelu – Henkilön nimellä tehtävä haku – Tarpeeton henkilötieto – Terveydentilaa koskeva tieto – Henkirikos – Oikeus tulla unohdetuksi – Rekisterinpitäjä – Hakutulosten poistaminen – Yksityiselämän suoja – Sananvapaus – Intressipunninta Tietosuojavaltuutettu oli määrännyt rekisterinpitäjän Google Inc.:n poistamaan tietyt kaksi url-hakutulosta kaikista niistä Google Search…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kho-google-velvollinen-poistamaan-hakutuloksista-arkaluonteisia-tietoja-henkilosta-ja-hanen-tekemastaan-rikoksesta/