Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.5.2023 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Sakot Facebook-tilin ylläpitäjälle eivät loukanneet sananvapautta kun tämä ei ollut ripeästi poistanut lainvastaisia kommentteja

In today’s Grand Chamber judgment in the case of Sanchez v. France (application no. 45581/15) the European Court of Human Rights held, by a majority, that there had been: no violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights. The application concerned the criminal conviction…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/eitn-suuri-jaosto-sakot-facebook-tilin-yllapitajalle-eivat-loukanneet-sananvapautta-kun-tama-ei-ollut-ripeasti-poistanut-lainvastaisia-kommentteja/
23.3.2023 Oikeusuutiset

Silminnäkijän tuomitseminen kunnianloukkauksesta, kun ei kyennyt todistamaan mitä kertoi nähneensä, loukkasi sananvapautta

Freedom of expression of an eyewitness to a road accident protected by the European Convention In today’s Chamber judgment in the case of Udovychenko v. Ukraine (application no. 46396/14) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 10 (freedom of expression) of…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/silminnakijan-tuomitseminen-kunnianloukkauksesta-kun-ei-kyennyt-todistamaan-mita-kertoi-nahneensa-loukkasi-sananvapautta/
23.3.2023 Oikeusuutiset

Puolalaisen asianajajan rankaiseminen perättömästä ilmiannosta loukkasi sananvapautta

Rogalski v. Poland (no. 5420/16) The applicant, Rafal Rogalski, is a Polish national who was born in 1976 and lives in Warsaw. He is a lawyer. The case concerns Mr Rogalski’s lodging of a criminal complaint on behalf of a client in connection with an ongoing investigation into forged contracts.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/puolalaisen-asianajajan-rankaiseminen-perattomasta-ilmiannosta-loukkasi-sananvapautta/
16.2.2023 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Kansainvälisten yhtiöiden verokäytäntöjä luvatta paljastaneen työntekijän rankaiseminen loukkasi sananvapautta

Violation of a whistle-blower’s freedom of expression as a result of his criminal conviction In Grand Chamber judgment in the case of Halet v. Luxembourg (application no. 21884/18) the European Court of Human Rights held, by a majority (twelve votes to five), that there had been: a violation of Article…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/eitn-suuri-jaosto-kansainvalisten-yhtioiden-verokaytantoja-luvatta-paljastaneen-tyontekijan-rankaiseminen-loukkasi-sananvapautta/
17.1.2023 Oikeusuutiset

EIT: Tuomioistuimen määräys julkaista oikaisu ei loukannut lehdenkustantajan ilmaisunvapautta

Being made to publish a correction to a newspaper article had not violated the Axel Springer publishing house’s freedom of expression In today’s Chamber judgment in the case of Axel Springer SE v. Germany (application no. 8964/18) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: no…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/eit-tuomioistuimen-maarays-julkaista-oikaisu-ei-loukannut-lehdenkustantajan-ilmaisunvapautta/
19.12.2022 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä moitteita sopimattomia sähköposteja pakkokeinotuomareille lähettäneelle rikoskomisariolle

Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari A (jälj. kantelija) arvosteli Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario B tämän käräjätuomareille 20.8.2020 ja 9.–15.4.2021 lähettämistä viesteistä. Kantelijan mukaan B on muutoksenhakukeinoja hyödyntämättä pyrkinyt vaikuttamaan käräjäoikeuden ratkaisutoimintaan kahdella eri kerralla. B:n viestit liittyivät kahteen käräjäoikeuden pakkokeinoasiassa antamaan päätökseen. Ensimmäisessä oli kysymys vangitsemisasiasta, jossa vangittu vaati vapauttamistaan B:n vastustaessa vapauttamista.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/oikeusasiamiehelta-moitteita-sopimattomia-sahkoposteja-pakkokeinotuomareille-lahettaneelle-rikoskomisariolle/
15.11.2022 Oikeusuutiset

Toisen henkilön puheiden levittäminen tekstitettynä avoimella YouTube-kanavalla oli kiihottamista kansanryhmää vastaan

KKO:2022:63 Kiihottaminen kansanryhmää vastaan – Sananvapaus Vastaaja oli julkaissut ja levittänyt muun muassa avoimella YouTube-kanavallaan videoita erään henkilön pitämistä kahdesta englanninkielisestä puheesta, jotka vastaaja oli tekstittänyt eri kielille. Videoilla esiintynyt puhuja oli muun ohella solvannut maahanmuuttajia ja islaminuskoisia ihmisiä. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että vastaaja oli syyllistynyt menettelyllään…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/toisen-henkilon-puheiden-levittaminen-tekstitettyna-avoimella-youtube-kanavalla-oli-kiihottamista-kansanryhmaa-vastaan/
14.11.2022 Oikeusuutiset

Poliisimiehen sananvapautta ei loukattu kun hänelle annettiin somekirjoittelun ja TV-esiintymisen johdosta varoitus ja erotettiin kuukaudeksi virantoimituksesta

KHO:2022:129 Valtion virkamies – Kirjallinen varoitus – Määräaikainen virantoimituksesta erottaminen – Poliisimiehen käyttäytymisvelvollisuus – Sananvapaus – Poliittinen toiminta Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko poliisilaitos voinut antaa poliisimiehelle kirjalliset varoitukset vuosina 2017 ja 2019 sekä erottaa hänet virantoimituksesta yhden kuukauden määräajaksi vuonna 2020 sillä perusteella, että hänen oli katsottu toimineen poliisimiehen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/poliisimiehen-sananvapautta-ei-loukattu-kun-hanelle-annettiin-somekirjoittelun-ja-tv-esiintymisen-johdosta-varoitus-ja-erotettiin-kuukaudeksi-virantoimituksesta/
28.10.2022 Lausunnot

Lausunto maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriölle Dnro L2022-52 Lausuntopyyntönne: VN/4305/2022, 7.9.2022 LAUSUNTO MAALITTAMISEN RIKOSOIKEUDELLISTA SÄÄNTELYÄ KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Yleistä Asianajajaliitto katsoo, että maalittaminen on vakavasti otettava ilmiö, jolla pyritään vaikuttamaan paitsi yksittäisiin henkilöihin ja heidän toimintansa myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun. Asianajajaliitto katsoo olevan tarve maalittamisen säätämiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/lausunto-maalittamisen-rikosoikeudellista-saantelya-koskevasta-arviomuistiosta/