Yhdistys ei purkaudu verotuksessa, kun se muuttaa toimintamuotonsa osuuskunnaksi laissa tarkoitetulla tavalla

11.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Tuloverotus – Toimintamuodon muutos – Yhdistyksen muuttaminen osuuskunnaksi – Ennakkoratkaisumenettely – Yhtiöoikeudellisten säännösten soveltuminen 

Yhdistys pyysi ennakkoratkaisua siitä, katsotaanko sen purkautuvan verotuksessa, jos se muutetaan asianomaista yhteisölainsäädäntöä noudattaen osuuskunnaksi siten, että tässä toimintamuodon muutoksessa aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista toimintaa jatkavalle osuuskunnalle. Ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyn perusteella asianomaisella yhteisölainsäädännöllä tarkoitettiin taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annettua lakia.

Ennakkoratkaisua oli haettu tilanteeseen, jossa yhdistyksen muuttaminen osuuskunnaksi tapahtuu yllä mainitussa laissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen asiassa tuli antaa ennakkoratkaisu tuloverolain 24 §:n soveltamisesta tästä ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetystä lähtökohdasta. Asiassa ei tullut erikseen arvioida, soveltuuko sanottu laki ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitettuun menettelyyn. Korkein hallinto-oikeus katsoi hallinto-oikeuden tavoin, ettei yhdistys purkaudu verotuksessa, kun se muuttaa toimintamuotonsa osuuskunnaksi sanotussa laissa tarkoitetulla tavalla.

11.3.2021/​107

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments