Generic filters
Exact matches only
28.9.2023 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus velvoitti patenttijutun voittaneen korvaamaan hävinneen kuluja oikeudenkäynnin pitkittämisen johdosta

Markkinaoikeus: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB ja Abloy Oy > Multihela Oy patentti – patentin loukkaus Abloy Oy ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB (jäljempänä yhdessä myös kantajat) ovat vaatineet, että markkinaoikeus 1) vahvistaa, että Multihela Oy (jäljempänä myös vastaaja) on valmistuttamalla, tarjoamalla, saattamalla vaihdantaan tai käyttämällä sen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/markkinaoikeus-velvoitti-patenttijutun-voittaneen-korvaamaan-havinneen-kuluja-oikeudenkaynnin-pitkittamisen-johdosta/
31.5.2023 Oikeusuutiset

Yhtenäispatenttijärjestelmä ja EU:n yhdistetty patenttituomioistuin aloittavat toimintansa

Euroopan patenttijärjestelmä uudistuu kesäkuun alussa, kun uusi yhtenäispatentti tulee voimaan. Samalla aloittaa toimintansa EU:n yhdistetty patenttituomioistuin, joka jatkossa käsittelee yhtenäispatentteja ja perinteisiä eurooppapatentteja koskevia riitoja. Euroopan yhtenäispatenttijärjestelmä tulee voimaan 1.6.2023. Tämän seurauksena keksinnöille on mahdollista saada suoja kerralla kaikissa yhtenäispatenttijärjestelmässä mukana olevissa maissa. Järjestelmässä on mukana tällä hetkellä 17 EU-maata.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/yhtenaispatenttijarjestelma-ja-eun-yhdistetty-patenttituomioistuin-aloittavat-toimintansa/
30.12.2021 Oikeusuutiset

MAO: Patentti- ja rekisterihallituksen ei olisi tullut evätä konkurssipesän julkisselvittäjän tekemän muutosilmoituksen merkitsemistä kaupparekisteriin

Markkinaoikeus: Sunny Car Center Hämeenlinna Oy konkurssipesä > Patentti- ja rekisterihallitus kaupparekisteri – muutosilmoitus – rekisterimerkinnän epääminen – konkurssipesä — Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään evännyt tehdyn muutosilmoituksen sillä perusteella, että ilmoitusta ei ole tehnyt Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja eivätkä he ole antaneet valtuutusta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/mao-patentti-ja-rekisterihallituksen-ei-olisi-tullut-evata-konkurssipesan-julkisselvittajan-tekeman-muutosilmoituksen-merkitsemista-kaupparekisteriin/
6.2.2019 Oikeusuutiset

Patenttiasiassa turvaamistoimi, jolla ulosottomies jäljentää tai valokuvaa aineistoa, johon hakija saa tutustua

KKO:2019:10 Turvaamistoimi Patentti Yhtiö oli vaatinut, että markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain nojalla ulosottomiehen ottamaan jäljennökset vastapuolen hallussa olevista asiakirjoista, kuten laskuista, kuiteista ja muusta kirjanpitoaineistosta, ja että yhtiö saa oikeuden tutustua ulosottomiehen hallussa olevaan aineistoon. Kysymys siitä, oliko yhtiö esittänyt perusteet turvaamistoimen määräämiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/patenttiasiassa-turvaamistoimi-jolla-ulosottomies-jaljentaa-tai-valokuvaa-aineistoa-johon-hakija-saa-tutustua/
9.6.2017 Oikeusuutiset

Patentinhakijan käyttämän yhteistyökumppanin virhe jäi hakijan vahingoksi, eurooppapatentti ei tullut Suomessa voimaan

KHO:2017:97 Patentti – Patenttilain 71 a §:n mukainen esitys – EP-patentti – EPO:n käytäntö – Kansallinen voimaansaattaminen – Määräaika – Käännös – Menetetty määräaika – Huolellisuus – Luottamus yhteistyökumppaniin – Valvontajärjestelmä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli hylännyt valittajien tekemän patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen EP-patentin kansallisen voimaansaattamisen katsomiseksi suoritetuksi…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/patentinhakijan-kayttaman-yhteistyokumppanin-virhe-jai-hakijan-vahingoksi-eurooppapatentti-ei-tullut-suomessa-voimaan/
20.2.2017 Oikeusuutiset

KHO: Hyödyllisyysmallioikeus ei edellytä samaa keksinnöllisyyttä kuin patentti

KHO:2017:26 Hyödyllisyysmallioikeus – Keksinnöllisyys – Ongelma–ratkaisu-menetelmä – Selvä ero – Tekniikan taso – Alan ammattilainen – Keksinnöllinen oivallus – Yleistiedot – Ikkunarakenne Ikkunarakenteen hyödyllisyysmallioikeuden mitättömäksi julistamista koskevassa asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, voidaanko hyödyllisyysmallin keksinnöllisyyttä arvioida soveltamalla Euroopan patenttivirastossa patentin keksinnöllisyyden arvioimiseksi kehitettyä ongelma–ratkaisu-menetelmää. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei hyödyllisyysmalliasioissa saman…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/kho-hyodyllisyysmallioikeus-ei-edellyta-samaa-keksinnollisyytta-kuin-patentti/
20.5.2016 Oikeusuutiset

Tuleva yhdistetty patenttituomioistuin rekrytoi tuomareita

Haettavana on useita määräaikaisesti täytettäviä koko-aikaisia ja osa-aikaisia tuomarin virkoja. Hakijoilta edellytetään joko oikeustieteellisen tai teknisen alan pätevyyttä. Alkuvuodesta 2017 toimintansa aloittavan EU-jäsenmaiden yhdistetyn patenttituomioistuimen rekrytointiprosessi on käynnistynyt 9.5.2016. Haettavana on useita määräaikaisesti täytettäviä koko-aikaisia ja osa-aikaisia tuomarin virkoja. Hakijoilta edellytetään joko oikeustieteellisen tai teknisen alan pätevyyttä. Hakuaika päättyy 4.7.2016.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/tuleva-yhdistetty-patenttituomioistuin-rekrytoi-tuomareita/
31.7.2015 Oikeusuutiset

Patentti- ja rekisterihallitus: Yhdistys – ota uudet sääntömallit käyttöön!

PRH on julkaissut yhdistyksille uudet “helpot” sääntömallit. Ne sopivat erityisesti pienille harrasteyhdistykselle, joissa ei ole suurta jäsenmäärää Kun yhdistys käyttää sääntömallia sekä mallia aatteelliseksi tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi, sääntökohdat ovat varmuudella yhdistyslain mukaiset, eikä yhdistysrekisteristä tarvitse lähettää korjauskehotusta. Rekisteröinti myös nopeutuu. Muut sääntömallit ovat sisällöltään pääosin samat kuin aikaisemmin. Ne sopivat…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/patentti-ja-rekisterihallitus-yhdistys-ota-uudet-saantomallit-kayttoon/
7.5.2015 Oikeusuutiset

Eduskunnan kirjasto: Yhtenäispatentti ja yhdistetty patenttituomioistuin lisätty lakihankkeiden tietopaketteihin

Eurooppalaista patenttijärjestelmää uudistetaan. Kansallisten patenttijärjestelmien rinnalle kehitetään yhtenäinen patenttisuoja, jolla voidaan suojata keksinnöt Euroopan unionin alueella. Uudistukseen kuuluu myös yhtenäisen patenttituomioistuimen perustaminen Yhtenäinen eurooppapatentti eli yhtenäispatentti (enhetspatent, Unitary Patent) mahdollistaa patenttisuojan voimaansaattamisen yhdellä päätöksellä kaikissa uuteen patenttijärjestelmään liittyneissä valtioissa. Yhtenäispatentti tarjoaa siis alueellisen, rajat ylittävän patenttisuojan. Uudistuksen myötä patentin voimaansaattaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/eduskunnan-kirjasto-yhtenaispatentti-ja-yhdistetty-patenttituomioistuin-lisatty-lakihankkeiden-tietopaketteihin/
14.7.2014 Oikeusuutiset

EIT arvioi patenttioikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta

Osapuolet eivät saaneet nähtäväkseen käräjäoikeuden asiantuntijoiden lausuntoja ennen tuomiota According to section 66 of the Patents Act (patenttilaki, patentlagen, Act no. 550/1967, as in force at the material time), when examining a patent matter the District Court was to be assisted by two technical experts to be appointed by the court.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/eit-arvioi-patenttioikeudenkaynnin-oikeudenmukaisuutta/