MAO: Patentti- ja rekisterihallituksen ei olisi tullut evätä konkurssipesän julkisselvittäjän tekemän muutosilmoituksen merkitsemistä kaupparekisteriin

30.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

— Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään evännyt tehdyn muutosilmoituksen sillä perusteella, että ilmoitusta ei ole tehnyt Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja eivätkä he ole antaneet valtuutusta ilmoituksen tekemiseen. Näin ollen ilmoituksen ei valituksenalaisen päätöksen mukaan voida katsoa olleen velallisyhtiön tekemä. Päätöksessä on tältä osin viitattu ainoastaan yritys- ja yhteisötietolain 14 §:ään.

Edellä todetuin tavoin kyseisessä yritys- ja yhteisötietolain säännöksessä ei ole kuitenkaan suoraan määritelty sitä, kenen on allekirjoitettava osakeyhtiötä koskevat mahdolliset muutosilmoitukset sen jälkeen, kun osakeyhtiö on asetettu konkurssiin, ja kun ilmoitus koskee omaisuutta, josta yhtiö on menettänyt oikeutensa määrätä. Tällaista omaisuutta koskevaan edustusoikeuteen on sovellettava osakeyhtiölain 20 luvun 25 §:n 1 momentin säännöksen lisäksi lähtökohtaisesti konkurssilain säännöksiä, joista on edellä todetuin tavoin katsottava seuraavan konkurssipesän julkisselvittäjälle vähintään rinnakkainen oikeus tehdä velallisyhtiötä koskevia kaupparekisteri-ilmoituksia.

MAO:H336/​2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments