Patenttiasiassa turvaamistoimi, jolla ulosottomies jäljentää tai valokuvaa aineistoa, johon hakija saa tutustua

6.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:10

Turvaamistoimi
Patentti

Yhtiö oli vaatinut, että
markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja
tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain nojalla
ulosottomiehen ottamaan jäljennökset vastapuolen hallussa olevista
asiakirjoista, kuten laskuista, kuiteista ja muusta
kirjanpitoaineistosta, ja että yhtiö saa oikeuden tutustua
ulosottomiehen hallussa olevaan aineistoon.

Kysymys siitä, oliko yhtiö esittänyt perusteet turvaamistoimen määräämiselle ja tiedonsaantioikeudelle.