Patentinhakijan käyttämän yhteistyökumppanin virhe jäi hakijan vahingoksi, eurooppapatentti ei tullut Suomessa voimaan

9.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:97 Patentti – Patenttilain 71 a §:n mukainen esitys – EP-patentti – EPO:n käytäntö – Kansallinen voimaansaattaminen – Määräaika – Käännös – Menetetty määräaika – Huolellisuus – Luottamus yhteistyökumppaniin – Valvontajärjestelmä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli hylännyt valittajien tekemän patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen EP-patentin kansallisen voimaansaattamisen katsomiseksi suoritetuksi määräajassa, koska valittajien ei ollut osoitettu toimineen niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräajan noudattamiseksi. Laiminlyönti oli johtunut siitä, ettei kansallisen voimaansaattamisen hoidettavakseen saanut käännöstoimisto ollut toiminut saamansa tehtäväksiannon mukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus totesi, kuten markkinaoikeuskin, että EPO:n Euroopan patenttisopimuksen 122 artiklaa koskeva ratkaisukäytäntö oli otettava asian arvioinnissa huomioon. Valittajien ei kuitenkaan voitu senkään valossa katsoa toimineen niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat. Laiminlyöntiä ei voitu pitää yllättävänä virheenä muutoin toimivassa järjestelmässä, kun käännöstoimistolla ei ollut lainkaan omaa määräaikavalvontaa eivätkä valittajat myöskään itse valvoneet, toimiko käännöstoimisto uutena yhteistyökumppanina saamansa tehtäväksiannon mukaisesti. Patenttilain 71 a §:ssä tarkoitettu huolellinen toiminta olisi kansallisen voimaansaattamisen laiminlyönnin vakavat seuraamukset huomioon ottaen edellyttänyt korkealaatuisen ja luotettavan hakemusten ja määräpäivien seuranta- ja valvontajärjestelmän käyttöä.

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta, jolla valitus PRH:n päätöksestä oli hylätty.

KHO:2017:97

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments