Eduskunnan kirjasto: Yhtenäispatentti ja yhdistetty patenttituomioistuin lisätty lakihankkeiden tietopaketteihin

7.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eurooppalaista patenttijärjestelmää uudistetaan. Kansallisten patenttijärjestelmien rinnalle kehitetään yhtenäinen patenttisuoja, jolla voidaan suojata keksinnöt Euroopan unionin alueella. Uudistukseen kuuluu myös yhtenäisen patenttituomioistuimen perustaminen

Yhtenäinen eurooppapatentti eli yhtenäispatentti (enhetspatent, Unitary Patent)
mahdollistaa patenttisuojan voimaansaattamisen yhdellä päätöksellä
kaikissa uuteen patenttijärjestelmään liittyneissä valtioissa.
Yhtenäispatentti tarjoaa siis alueellisen, rajat ylittävän
patenttisuojan. Uudistuksen myötä patentin voimaansaattaminen useassa
maassa kerralla helpottuu ja patentoinnin kustannukset alenevat.

Perustettavassa yhdistetyssä patenttituomioistuimessa (Unified Patent Court, UPC)
käsitellään tulevaisuudessa yhtenäispatentteja ja perinteisiä
eurooppapatentteja koskevat riidat. Patenttiriita käsitellään tällöin
yhdellä kertaa kaikissa UPC-järjestelmään liittyneissä valtioissa.
Tavoitteena on yhtenäistää oikeuskäytäntöä ja ehkäistä rinnakkaisia
oikeudenkäyntejä.

Uuden patenttijärjestelmän voimaantulon edellytyksenä on
tuomioistuinsopimuksen ratifiointi: vähintään kolmentoista
EU-jäsenvaltion tulee vahvistaa sopimus ja maiden joukossa tulee olla
ainakin Iso-Britannia, Saksa ja Ranska. Sopimuksen ratifiointitilanteen
voi katsoa EU:n ylläpitämältä
Unitary patent – ratification progress
-sivustolta. Suomi ei ole vielä ratifioinut tuomioistuinsopimusta.
Arvioiden mukaan yhtenäispatenttijärjestelmä otetaan Euroopassa käyttöön
aikaisintaan vuoden 2016 alussa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments