Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.8.2020 Oikeusuutiset

Pääkäsittelyssä peruutettu tunnustus ei riittänyt ampuma-aserikoksen syyksilukemiseen

KKO:2020:61 Ampuma-ase – Ampuma-aserikos – Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä Vastaaja oli esitutkinnassa antanut tunnustuslausuman, jonka hän oli käräjäoikeudessa peruuttanut. Kysymys näytön arvioinnista ampuma-aserikosta koskevassa asiassa. Ks. KKO:2000:35   KKO:2020:61

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/paakasittelyssa-peruutettu-tunnustus-ei-riittanyt-ampuma-aserikoksen-syyksilukemiseen/
29.7.2020 Oikeusuutiset

EOA:n ratkaisu asiassa, jossa hovioikeus ratkaisi asian yllättäen kirjallisesti esittelystä, vaikka siinä oli jo ilmoitettu pääkäsittelyn järjestämisestä

Kantelija arvosteli Rovaniemen hovioikeuden menettelyä lapsen asumista ym. koskevassa asiassa. Kantelun mukaan hovioikeus oli ilmoittanut, että asiassa toimitetaan pääkäsittely 10.12.2019. Kantelijan yllätykseksi hovioikeus oli kuitenkin ratkaissut asian 30.10.2019 annetulla päätöksellä. – – – Kantelun mukaan asian ratkaiseminen ennen asiassa 10.12.2019 toimitettavaksi ilmoitettua pääkäsittelyä on tullut kantelijalle yllätyksenä. Mielestäni hovioikeuden taholta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eoan-ratkaisu-asiassa-jossa-hovioikeus-ratkaisi-asian-yllattaen-kirjallisesti-esittelysta-vaikka-siina-oli-jo-ilmoitettu-paakasittelyn-jarjestamisesta/
23.6.2020 Oikeusuutiset

Tuottamuksen astetta ei ollut mahdollista arvioida pääkäsittelyä toimittamatta

VaaHO:2020:4 Oikeudenkäyntimenettely – Rikosasia – Kirjallinen menettely Kysymys siitä, voitiinko rikosasia ratkaista kirjallisessa menettelyssä. A:n esitutkintalausumat liittyvät sen arviointiin, onko A:n menettely ollut törkeän huolimatonta. Asia on siten ollut käräjäoikeudessa näytöltään epäselvä. Tuottamuksen astetta ei ole tässä tilanteessa mahdollista arvioida pääkäsittelyä toimittamatta, joten asian käsittelemiseen ja ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä ei…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/tuottamuksen-astetta-ei-ollut-mahdollista-arvioida-paakasittelya-toimittamatta/
24.8.2018 Oikeusuutiset

KKO opasti jälleen kerran pääkäsittelyn järjestämisvelvollisuuteen

KKO:2018:53 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi syytekohdassa 1 lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja syytekohdassa 2 pahoinpitelyn sekä tuominnut hänet näistä teoista ehdolliseen kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden näyttöratkaisu perustui kummankin syytekohdan osalta yksinomaan keskenään ristiriitaiseen henkilötodisteluun. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista suullisen todistelun uskottavuuden ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kko-opasti-jalleen-kerran-paakasittelyn-jarjestamisvelvollisuuteen/
30.1.2018 Oikeusuutiset

Pääkäsittelyn jälkeen vangittuna pitäminen sotkemisvaaran vuoksi ei ollut perusteltua

I-SHO:2018:1 Pakkokeino – Vangitseminen – Vaikeuttamisvaara Ratkaisun perusteleminen Käräjäoikeus oli pääkäsittelyn päätyttyä ilmoittanut, että tuomio annetaan myöhemmin kansliassa, ja määrännyt törkeistä huumausainerikoksista syytetyt A:n ja B:n pidettäväksi edelleen vangittuina sillä perusteella, että asiassa oli edelleen vaara asian selvittämisen vaikeuttamisesta. Kysymys vangittuna pitämisen edellytyksistä tuomioharkinnan ajan. Vahvennettu jaosto. I-SHO:2018:1

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/paakasittelyn-jalkeen-vangittuna-pitaminen-sotkemisvaaran-vuoksi-ei-ollut-perusteltua/
31.10.2017 Oikeusuutiset

Asian laatu edellytti pääkäsittelyn toimittamista käräjäoikeudessa

KKO:2017:77 Oikeudenkäyntimenettely – Riita-asia – Asian ratkaiseminen kirjallisessa valmistelussa Käräjäoikeus oli riita-asiassa hylännyt kanteen vastaajan vaatimuksesta kirjallisessa valmistelussa antamallaan tuomiolla sen jälkeen kun asia oli muuttunut riitaiseksi vastaajan vastauksen johdosta eikä kantaja ollut antanut häneltä pyydettyä lausumaa vastaajan vastaukseen. Kantajan valituksen johdosta hovioikeus katsoi, ettei asiaa olisi saanut ratkaista tuomiolla…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/asian-laatu-edellytti-paakasittelyn-toimittamista-karajaoikeudessa/
31.10.2017 Oikeusuutiset

Riitainen asia voidaan ratkaista tuomiolla ilman pääkäsittelyä vain jos siihen on asianosaisten suostumus

KKO:2017:76 Oikeudenkäyntimenettely – Riita-asia – Asian ratkaiseminen valmistelussa Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste Käräjäoikeus oli riitaisessa asiassa hylännyt kanteen kirjallisessa valmistelussa annetulla tuomiolla sen jälkeen, kun kantaja ei ollut antanut häneltä pyydettyä kirjallista lausumaa ja vastaaja oli pyytänyt asian ratkaisemista tuomiolla. Hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa. Kysymys käräjäoikeuden menettelystä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/riitainen-asia-voidaan-ratkaista-tuomiolla-ilman-paakasittelya-vain-jos-siihen-on-asianosaisten-suostumus/
29.8.2017 Oikeusuutiset

Pääkäsittelyn jälkeen tullut tieto Ruotsissa tuomitusta vankeudesta olisi tullut ottaa huomioon rangaistuksessa

KKO:2017:60 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Yhteinen rangaistus – Vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottaminen Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittelyn täydentäminen – Tuomion perusteleminen Hovioikeus oli korottanut käräjäoikeuden A:lle törkeästä ihmiskaupasta, rekisterimerkintärikoksesta, lapsikaappauksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitseman ehdottoman yhteisen vankeusrangaistuksen 5 vuodeksi 8 kuukaudeksi vankeutta. Ennen hovioikeuden tuomion antamista A…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/paakasittelyn-jalkeen-tullut-tieto-ruotsissa-tuomitusta-vankeudesta-olisi-tullut-ottaa-huomioon-rangaistuksessa/