Suppeassa pääkäsittelyssä oli kuultu valittajaa todistelutarkoituksessa – asia palautettiin täysimääräisen pääkäsittelyn toimittamiseksi

9.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:72 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia

Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi huumausainerikoksen valmistelun ja törkeän huumausainerikoksen. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista ja nimesi henkilötodistelua. Hovioikeus hylkäsi pääkäsittelypyynnön suullisen todistelun vastaanottamiseksi mutta toimitti niin sanotun suppean pääkäsittelyn A:n kuulemiseksi.

Korkein oikeus katsoi, että hovioikeus oli tosiasiallisesti ottanut pääkäsittelyssä vastaan suullista todistelua A:n kertomuksen osalta sekä arvioinut näyttöä sen perusteella ja että hovioikeudessa oli siten tapahtunut menettelyvirhe.

Korkein oikeus arvioi, oliko käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella jäänyt mitään varteenotettavaa epäilystä, ja katsoi, että hovioikeuden olisi tullut toimittaa pääkäsittely myös suullisen todistelun vastaanottamiseksi törkeän huumausainerikoksen mutta ei huumausainerikoksen valmistelun osalta. Asia palautettiin törkeän huumausainerikoksen osalta hovioikeuteen.

11. Hovioikeuden pääkäsittelystä laadittuun pöytäkirjaan on kirjattu, että pääkäsittelyssä ei ole otettu käräjäoikeudessa vastaanotettua todistelua uudelleen vastaan. Vaikka hovioikeus on sekä pääkäsittelyn toimittamista koskevassa päätöksessään että pääkäsittelystä laatimassaan pöytäkirjassa lausunut, ettei kysymys ole ollut näytön vastaanottamisesta, hovioikeuden tuomiossa on kuitenkin muun ohella todettu, että A on hovioikeuden pääkäsittelyssä kertonut tapahtumien kulusta ja tahallisuudesta asian ratkaisuun vaikuttavilta osin samoin kuin hänen kertomakseen on käräjäoikeuden tuomiossa selostettu. Edelleen sekä hovioikeuden tuomioon että pöytäkirjaan on kirjattu, että A:ta on kuultu hovioikeudessa todistelutarkoituksessa. Näihin seikkoihin nähden Korkein oikeus katsoo, että hovioikeus on tosiasiallisesti ottanut pääkäsittelyssä vastaan suullista todistelua ja myös arvioinut näyttöä sen perusteella. Hovioikeuden pääkäsittely ei kuitenkaan ole ollut sellainen keskitetty oikeudenkäyntitilaisuus, jossa oikeudenkäynnin kohteena oleva kysymys olisi käsitelty ja näyttö otettu tarpeellisilta osin vastaan kokonaisuudessaan, eikä menettely ole myöskään vastannut sitä, mitä hovioikeus on pääkäsittelyn toimittamista koskevassa päätöksessään määrännyt.

KKO:2023:72

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments