Generic filters
Exact matches only
18.4.2024 Oikeusuutiset

HelHO: Pääkäsittelylle ei ollut tarvetta tapon yritystä koskevassa asiassa – käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu

Hel­HO:2024:4 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan tapon yrityksestä 3 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Vastaaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaati muun ohella, että syyte hylätään tai rangaistusta ainakin alennetaan. Lisäksi vastaaja vaati, että hovioikeudessa toimitetaan pääkäsittely todistelun uudelleen arvioimiseksi. Hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden vastaanottaman näytön…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/helho-paakasittelylle-ei-ollut-tarvetta-tapon-yritysta-koskevassa-asiassa-karajaoikeuden-tuomiota-ei-muutettu/
9.10.2023 Oikeusuutiset

Suppeassa pääkäsittelyssä oli kuultu valittajaa todistelutarkoituksessa – asia palautettiin täysimääräisen pääkäsittelyn toimittamiseksi

KKO:2023:72 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi huumausainerikoksen valmistelun ja törkeän huumausainerikoksen. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista ja nimesi henkilötodistelua. Hovioikeus hylkäsi pääkäsittelypyynnön suullisen todistelun vastaanottamiseksi mutta toimitti niin sanotun suppean pääkäsittelyn A:n kuulemiseksi. Korkein oikeus katsoi, että hovioikeus oli tosiasiallisesti ottanut pääkäsittelyssä vastaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/suppeassa-paakasittelyssa-oli-kuultu-valittajaa-todistelutarkoituksessa-asia-palautettiin-taysimaaraisen-paakasittelyn-toimittamiseksi/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta

Oikeusministeriölle   L2023-25   Lausuntopyyntönne: VN/24963/2022, 5.5.2023 RIKOSPROSESSIN SUJUVOITTAMISTA ARVIOINEEN TYÖRYHMÄN MUISTIO   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa:    Ehdotusta koskevat yleiset huomiot   Asianajajaliitto kannattaa rikosprosessin sujuvoittamista ja katsoo, että työryhmän mietintö sisältää huomattavan määrän toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, joilla pystytään sujuvoittamaan oikeudenhoitoa sekä säästämään kaikkien oikeudenkäyntien osapuolten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-rikosprosessin-sujuvoittamista-arvioineen-tyoryhman-muistiosta/
1.3.2023 Oikeusuutiset

KKO: Ainakin ns. pienimuotoinen pääkäsittely olisi tullut järjestää hovioikeudessa

KKO:2023:16 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia Käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeästä ympäristön turmelemisesta, törkeästä petoksesta sekä eräistä muista rikoksista yhteiseen 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja lähes 530 000 euron korvausvelvollisuuteen. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista. Hovioikeus ratkaisi asian toimittamatta pääkäsittelyä. Hovioikeus ei muuttanut syyksilukemista eikä rangaistusta mutta vapautti…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kko-ainakin-ns-pienimuotoinen-paakasittely-olisi-tullut-jarjestaa-hovioikeudessa/
12.5.2021 Oikeusuutiset

KKO muistuttaa jälleen hovioikeuden pääkäsittelyn toimittamisvelvollisuudesta

KKO:2021:30 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Jutun palauttaminen – Metsästysrikos Käräjäoikeus oli katsonut A:n ampuneen vuotta nuoremman karhun ja tuominnut hänet metsästysrikoksesta ehdolliseen 60 päivän vankeusrangaistukseen sekä metsästyskieltoon 1 vuodeksi 3 kuukaudeksi. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista. Hovioikeus hylkäsi A:n pääkäsittelypyynnön ja tuomitsi A:n syyttäjän vastavalituksen perusteella törkeästä metsästysrikoksesta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/kko-muistuttaa-jalleen-hovioikeuden-paakasittelyn-toimittamisvelvollisuudesta/
22.4.2021 Oikeusuutiset

KKO: Pääkäsittelyn toimittaminen rikosasian vastaajan sitä vaatiessa on selvä pääsääntö, josta voidaan poiketa vain laissa mainittujen ehtojen täyttyessä

KKO:2021:26 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi törkeän kirjanpitorikoksen ja törkeän veropetoksen sekä tuominnut hänet näistä teoista yhteiseen yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. A oli jättänyt merkitsemättä yhtiönsä kirjanpitoon ja ilmoittamatta verottajalle laskusaatavia urheiluseuralta, jolla ei ollut varoja laskujen maksamiseen. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/kko-paakasittelyn-toimittaminen-rikosasian-vastaajan-sita-vaatiessa-on-selva-paasaanto-josta-voidaan-poiketa-vain-laissa-mainittujen-ehtojen-tayttyessa/
28.11.2016 Oikeusuutiset

I-SHO arvioi voidaanko syyteneuvottelua ja tuomioesitystä soveltaa muutoksenhakuvaiheessa

I-SHO:2016:11 Syyteneuvottelu – Tuomioesitys Tunnustamisoikeudenkäynti Kysymys oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n tuomioesitystä, luvun 10 a §:n syyteneuvottelua sekä 5 b luvun tunnustamisoikeudenkäyntiä koskevien säännösten soveltuvuudesta muutoksenhakutuomioistuimessa.*** Nyt kysymyksessä olevassa asiassa A on valittanut syyksilukemisen osalta vain yhdestä törkeää huumausainerikosta koskevasta kohdasta ja lisäksi rangaistuksen määräämisestä. Siltä osin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/i-sho-arvioi-voidaanko-syyteneuvottelua-ja-tuomioesitysta-soveltaa-muutoksenhakuvaiheessa/
4.4.2013 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä siviiliasioita vuonna 2012

Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 469 000 siviiliasiaa, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin Erityisen voimakkaasti kasvoi suppealla haastehakemuksella vireille tulleiden riita-asioiden määrä. Riita-asioita ratkaistiin ennätykselliset 422 700 asiaa, yli 21 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakemusasioita ratkaistiin 46 200, pari prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastosta Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut. Enemmistö ratkaistuista…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/tilastokeskus-karajaoikeuksissa-ratkaistiin-ennatysmaara-siviiliasioita-vuonna-2012/