Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.5.2021 Oikeusuutiset

KKO muistuttaa jälleen hovioikeuden pääkäsittelyn toimittamisvelvollisuudesta

KKO:2021:30 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Jutun palauttaminen – Metsästysrikos Käräjäoikeus oli katsonut A:n ampuneen vuotta nuoremman karhun ja tuominnut hänet metsästysrikoksesta ehdolliseen 60 päivän vankeusrangaistukseen sekä metsästyskieltoon 1 vuodeksi 3 kuukaudeksi. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista. Hovioikeus hylkäsi A:n pääkäsittelypyynnön ja tuomitsi A:n syyttäjän vastavalituksen perusteella törkeästä metsästysrikoksesta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/kko-muistuttaa-jalleen-hovioikeuden-paakasittelyn-toimittamisvelvollisuudesta/
22.4.2021 Oikeusuutiset

KKO: Pääkäsittelyn toimittaminen rikosasian vastaajan sitä vaatiessa on selvä pääsääntö, josta voidaan poiketa vain laissa mainittujen ehtojen täyttyessä

KKO:2021:26 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi törkeän kirjanpitorikoksen ja törkeän veropetoksen sekä tuominnut hänet näistä teoista yhteiseen yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. A oli jättänyt merkitsemättä yhtiönsä kirjanpitoon ja ilmoittamatta verottajalle laskusaatavia urheiluseuralta, jolla ei ollut varoja laskujen maksamiseen. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/kko-paakasittelyn-toimittaminen-rikosasian-vastaajan-sita-vaatiessa-on-selva-paasaanto-josta-voidaan-poiketa-vain-laissa-mainittujen-ehtojen-tayttyessa/
28.11.2016 Oikeusuutiset

I-SHO arvioi voidaanko syyteneuvottelua ja tuomioesitystä soveltaa muutoksenhakuvaiheessa

I-SHO:2016:11 Syyteneuvottelu – Tuomioesitys Tunnustamisoikeudenkäynti Kysymys oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n tuomioesitystä, luvun 10 a §:n syyteneuvottelua sekä 5 b luvun tunnustamisoikeudenkäyntiä koskevien säännösten soveltuvuudesta muutoksenhakutuomioistuimessa.*** Nyt kysymyksessä olevassa asiassa A on valittanut syyksilukemisen osalta vain yhdestä törkeää huumausainerikosta koskevasta kohdasta ja lisäksi rangaistuksen määräämisestä. Siltä osin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/i-sho-arvioi-voidaanko-syyteneuvottelua-ja-tuomioesitysta-soveltaa-muutoksenhakuvaiheessa/
4.4.2013 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä siviiliasioita vuonna 2012

Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 469 000 siviiliasiaa, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin Erityisen voimakkaasti kasvoi suppealla haastehakemuksella vireille tulleiden riita-asioiden määrä. Riita-asioita ratkaistiin ennätykselliset 422 700 asiaa, yli 21 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakemusasioita ratkaistiin 46 200, pari prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastosta Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut. Enemmistö ratkaistuista…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/tilastokeskus-karajaoikeuksissa-ratkaistiin-ennatysmaara-siviiliasioita-vuonna-2012/