KKO: Pääkäsittelyn toimittaminen rikosasian vastaajan sitä vaatiessa on selvä pääsääntö, josta voidaan poiketa vain laissa mainittujen ehtojen täyttyessä

22.4.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:26 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia

Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi törkeän kirjanpitorikoksen ja törkeän veropetoksen sekä tuominnut hänet näistä teoista yhteiseen yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. A oli jättänyt merkitsemättä yhtiönsä kirjanpitoon ja ilmoittamatta verottajalle laskusaatavia urheiluseuralta, jolla ei ollut varoja laskujen maksamiseen.

Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista sekä nimesi kuultavaksi itsensä ja yhtiönsä tilintarkastajan. Hovioikeus hylkäsi A:n pääkäsittelypyynnön. Korkein oikeus katsoi, että asian laatu ja merkitys vastaajalle olisivat edellyttäneet pääkäsittelyn toimittamista ainakin hänen kuulemistaan varten. Ks. KKO:2018:53 KKO:2017:19 KKO:2016:54 KKO:2014:74 KKO:2014:56 KKO:2012:99 KKO:2011:22

17. Jatkokäsittelyä varten asia on palautettava hovioikeuteen, jonka tulee järjestää ainakin niin sanottu suppea pääkäsittely. Tässä yhteydessä A:lla on oikeus tulla kuulluksi paitsi seuraamuksesta myös esimerkiksi tahallisuuteen, syyksilukemiseen ja kvalifiointiin vaikuttavista seikoista.

KKO:2021:26

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments