HelHO: Pääkäsittelylle ei ollut tarvetta tapon yritystä koskevassa asiassa – käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu

18.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2024:4 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia

Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan tapon yrityksestä 3 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Vastaaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaati muun ohella, että syyte hylätään tai rangaistusta ainakin alennetaan. Lisäksi vastaaja vaati, että hovioikeudessa toimitetaan pääkäsittely todistelun uudelleen arvioimiseksi.

Hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei jäänyt kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella mitään varteenotettavaa epäilystä. Vastaajalta ei myöskään ollut tarpeen tiedustella, olisiko pääkäsittely kuitenkin toimitettava vastaajan kuulemiseksi rangaistuksen mittaamiseen liittyvien seikkojen vuoksi, sillä vastaajan valituksessa ei ollut otettu lähemmin kantaa rangaistukseen eikä ilmoitettu, että vastaaja haluaisi tulla kuulluksi.

Hovioikeus hylkäsi vaatimuksen pääkäsittelyn toimittamisesta ja ratkaisi asian kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu.

Hel­HO:2024:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments