Generic filters
Exact matches only
18.4.2024 Oikeusuutiset

HelHO: Pääkäsittelylle ei ollut tarvetta tapon yritystä koskevassa asiassa – käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu

Hel­HO:2024:4 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan tapon yrityksestä 3 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Vastaaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaati muun ohella, että syyte hylätään tai rangaistusta ainakin alennetaan. Lisäksi vastaaja vaati, että hovioikeudessa toimitetaan pääkäsittely todistelun uudelleen arvioimiseksi. Hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden vastaanottaman näytön…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/helho-paakasittelylle-ei-ollut-tarvetta-tapon-yritysta-koskevassa-asiassa-karajaoikeuden-tuomiota-ei-muutettu/
18.4.2024 Oikeusuutiset

Arviointineuvosto etäyhteyksien käytöstä oikeudenkäynneissä: riskejä tulee tarkentaa

Etäyhteyksien edistämistä oikeudenkäynnissä koskeva esitysluonnos on tiivis kokonaisuus, josta ilmenee hyvin keskeiset ehdotukset. Ehdotetut muutokset arvioidaan vähäisiksi, mutta periaatteellisesti merkittäviksi. Etäyhteyden vaikutuksia ja riskejä päätöksentekoon tulee vielä konkretisoida. Ehdotetuilla muutoksilla lisättäisiin etäyhteyksien käyttömahdollisuuksia yleisissä tuomioistuimissa, markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa ja sujuvoitettaisiin näin oikeudenkäyntejä. Esitys tekisi mahdolliseksi tuomarille osallistua etäyhteyksillä oikeudenkäyntiin. Lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/arviointineuvosto-etayhteyksien-kaytosta-oikeudenkaynneissa-riskeja-tulee-tarkentaa/
19.2.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä etäyhteyksien edistämisestä oikeudenkäynneissä

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-02   Lausuntopyyntönne: VN/32207/2022, 9.1.2024 HALLITUKSEN ESITYS ETÄYHTEYKSIEN EDISTÄMISESTÄ OIKEUDENKÄYNNEISSÄ   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua ja pyydettynä lausuntona esittää seuraavaa.     Yleisesti Asianajajaliitto pitää esitysluonnosta ja siinä ehdotettuja muutoksia keskeisiltä osin hyvinä ja toivottuina. Ehdotetut muutokset vastaavat pääosin niitä näkemyksiä, joita Asianajajaliitto esitti lausunnossaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/lausunto-hallituksen-esityksesta-etayhteyksien-edistamisesta-oikeudenkaynneissa/
18.12.2023 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely muutoksenhakijan kuulemiseksi – turvapaikan poissulkemislauseketta sovellettaessa todistustaakka oli valtiolla

KHO:2023:119 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Törkeä muu kuin poliittinen rikos – Asian selvittäminen hallinto-oikeudessa – Suullisen käsittelyn järjestämättä jättäminen – Valtion todistustaakka Asiassa oli kysymys siitä, oliko hallinto-oikeus voinut järjestämättä suullista käsittelyä arvioida asiassa poissulkemislausekkeen soveltamista. Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaan muutoksenhakijalla oli perusteltu aihe pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/hallinto-oikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-suullinen-kasittely-muutoksenhakijan-kuulemiseksi-turvapaikan-poissulkemislauseketta-sovellettaessa-todistustaakka-oli-valtiolla/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto hallinto-oikeuksien kokoonpanosääntelyn tarkistamistarpeita koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriölle   L2023-34   Lausuntopyyntönne: VN/18068/2023, 16.6.2023 ARVIOMUISTIO HALLINTO-OIKEUKSIEN KOKOONPANOSÄÄNTELYN ERÄISTÄ TARKISTAMISTARPEISTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. Pidättekö mahdollisena kehityssuuntana sitä, että hallinto-oikeuksien peruskokoonpano muutettaisiin kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanosta kahden lainoppineen jäsenen kokoonpanoksi tässä arviomuistiossa esitetyin reunaehdoin?   Asianajajaliitto suhtautuu varauksellisesti hallinto-oikeuden peruskokoonpanon supistamiseen. …

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-hallinto-oikeuksien-kokoonpanosaantelyn-tarkistamistarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/
29.3.2023 Oikeusuutiset

Kaksi EIT:n suuren jaoston ilmastovalitusta suullisessa käsittelyssä tänään 29.3.2023 – seuraa webcastia

The Court will be holding two Grand Chamber hearings on 29 March 2023. The applicants in the case Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and others v. Switzerland, a Swiss association and its members, complain that the State has failed to introduce suitable legislation and to put appropriate and sufficient measures in place to attain the targets for…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kaksi-eitn-suuren-jaoston-ilmastovalitusta-suullisessa-kasittelyssa-tanaan-29-3-2023-seuraa-webcastia/
31.1.2023 Oikeusuutiset

KHO palautti asian uuteen suulliseen käsittelyyn kelvottoman tulkkauksen johdosta

KHO:2023:10 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Kristinuskoon kääntyminen – Tulkkaaminen – Vakaumuksen arviointi – Hallinto-oikeuden selvittämisvelvollisuus Muutoksenhakija oli vedonnut turvapaikkaperusteenaan muun ohella kristinuskoon kääntymiseensä. Hallinto-oikeus oli järjestänyt suullisen käsittelyn muutoksenhakijan uskonnollisen vakaumuksen selvittämiseksi. Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko hallinto-oikeuden suullisessa käsittelyssä saatu selvitys muutoksenhakijan uskonvakaumuksesta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/kho-palautti-asian-uuteen-suulliseen-kasittelyyn-kelvottoman-tulkkauksen-johdosta/
24.10.2022 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden päätös purettiin sitä ennen toimitetun suullisen käsittelyn virheellisen kokoonpanon vuoksi

KHO:2022:120 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Kansainvälinen suojelu – Kristinuskoon kääntyminen – Suullinen käsittely – Hallinto-oikeuden kaksijäseninen kokoonpano – Saman asian määrääminen uuteen suulliseen käsittelyyn – Hallinto-oikeuden kolmijäseninen kokoonpano – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Hallinto-oikeus oli toimittanut suullisen käsittelyn kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa kaksijäsenisessä kokoonpanossa. Suullisen käsittelyn jälkeen hallinto-oikeus teki välipäätöksen asian…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/hallinto-oikeuden-paatos-purettiin-sita-ennen-toimitetun-suullisen-kasittelyn-virheellisen-kokoonpanon-vuoksi/
13.4.2022

Terveiset Euroopan unionista!

Asianajajaliiton hallitus vieraili huhtikuussa eurooppalaisissa oikeusinstituutioissa. Matkasuunnitelman mukaisesti hallitus tutustui Strasbourgissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, Luxemburgissa unionin tuomioistuimeen ja yleiseen tuomioistuimeen sekä Brysselissä EU-komissioon ja Euroopan asianajajaliittojen neuvostoon, CCBE:hen. Alustavaan ohjelmaan perehdyttyäni odotin erityisesti vierailua ihmisoikeustuomioistuimessa sekä unionin tuomioistuimessa, jossa pääsisimme seuraamaan tuomioistuimen suullista käsittelyä. Ensimmäinen vierailukohteemme oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa, jossa…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/terveiset-euroopan-unionista/
26.1.2022 Oikeusuutiset

EIT:n suuren jaoston istunnon tallenne katsottavissa: Ukraine and the Netherlands v. Russia, mm. lentokone MH17 tuhoaminen

Grand Chamber hearing: inter-State case concerning events in eastern Ukraine The European Court of Human Rights is holding a Grand Chamber hearing today Wednesday 26 January 2022 at 9.15 a.m. on the admissibility of the case Ukraine and the Netherlands v. Russia (application nos. 8019/16, 43800/14 and 28525/20). The case…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/eitn-suuren-jaoston-istunnon-tallenne-katsottavissa-ukraine-and-the-netherlands-v-russia-mm-lentokone-mh17-tuhoaminen/