13.4.2022

Terveiset Euroopan unionista!

Asianajajaliiton hallitus vieraili huhtikuussa eurooppalaisissa oikeusinstituutioissa. Matkasuunnitelman mukaisesti hallitus tutustui Strasbourgissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, Luxemburgissa unionin tuomioistuimeen ja yleiseen tuomioistuimeen sekä Brysselissä EU-komissioon ja Euroopan asianajajaliittojen neuvostoon, CCBE:hen. Alustavaan ohjelmaan perehdyttyäni odotin erityisesti vierailua ihmisoikeustuomioistuimessa sekä unionin tuomioistuimessa, jossa pääsisimme seuraamaan tuomioistuimen suullista käsittelyä.

Ensimmäinen vierailukohteemme oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa, jossa tuomioistuimen yleisen esittelyn lisäksi meillä oli ilo tavata tuomioistuimen suomalaistuomari Pauliine Koskelo. Oli mielenkiintoista kuulla tuomarin työstä tuomioistuimessa. Ajankohtaiset aiheet kuten koronapandemia, Ukrainan kriisi ja Venäjä näkyivät vahvasti myös ihmisoikeustuomioistuimen työssä. Erityisesti Venäjään liittyvät kysymykset puhuttivat. Venäjä on jo pitkään ollut ihmisoikeustuomioistuimen valitusten kärkimaita. Venäjän erolla Euroopan neuvostosta ja siten myös Euroopan ihmisoikeussopimuksesta tulee olemaan merkittävä vaikutus myös ihmisoikeustuomioistuimen työssä. Myös koronatilanne näkyi tuomioistuimessa ennen kaikkea käytännön työssä, mutta myös ratkaisukäytännössä; tuomioistuimessa oli hiljattain annettu ensimmäinen kokoontumisrajoituksiin liittyvä ratkaisu.

Tapasimme lisäksi suurlähettilään sijaisen Toni Sandellin. Keskustelu hänen kanssaan liittyi niin ikään ajankohtaisesti Ukrainan kriisiin ja erityisesti EU:n toimiin liittyen Venäjän eroon Euroopan neuvostosta ja ihmisoikeussopimuksesta.

Strasbourgista matkasimme Luxemburgiin, jossa vierailimme unionin tuomioistuimessa ja yleisessä tuomioistuimessa. Matkamme ajankohtaan osui maailmanlaajuisestikin huomiota herättänyt Puig Gordia ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva suullinen käsittely unionin tuomioistuimessa, jonka kokoonpanossa istui myös tuomioistuimen suomalaistuomari Niilo Jääskinen. Oli hyvin mielenkiintoista päästä seuraamaan käsittelyä ja kuulla Niilo Jääskiseltä työstä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen toiminnasta ja Gordin tapauksesta meille alusti Jääskisen lainopillinen avustaja Elina Paunio.

Yleisen tuomioistuimen toiminnasta meille kertoi tuomioistuimen suomalaistuomari Tuula Pynnä. Oli yllättävää kuulla, että tuomioistuimissa on pula ranskan kieltä osaavista suomalaisista juristeista. Hakijoita tehtäviin on vähän. Saman ongelman toi esille myös yleisen tuomioistuimen presidentti Marc van der Woude, joka totesi, että tuomioistuin on valmis satsaamaan ranskan kielen opetukseen työnteon mahdollistamiseksi. Ajankohtaista oikeuskäytäntöä yleisessä tuomioistuimessa meille esitteli tuomioistuimen suomalaistuomari Heikki Kanninen. Valtaosa tuomioistuimen asioista koskee kilpailuoikeutta, erityisesti kartelleihin ja määräävään markkina-asemaan liittyviä asioita sekä tavaramerkkiasioita ja valtion tukia. Suomeen liittyviä asioita on kummassakin tuomioistuimessa verrattain vähän.

Viimeisenä vierailupäivänämme suuntasimme Euroopan komissioon. Oikeudellisessa yksikössä työskentelevä Mikko Huttunen kertoi meille yleisesti Euroopan komission roolista Euroopan unionin toimeenpanoelimenä. Myös hänen puheenvuorossaan ajankohtaiset tapahtumat olivat esillä. Mieleeni jäivät erityisesti koronarokotteisiin liittyvät EU:n sisällä toteutetut yhteiset toimet. Huttusen lisäksi meille esitelmöi Mateusz Chylarecki Euroopan petostentorjuntavirastosta ja Felix Fabiny EU:n ulkosuhdehallinnosta (EEAS). Komission jälkeen vierailimme vielä Euroopan asianajajaliittojen neuvostossa, CCBE:ssä. CCBE:n toiminta tuli ainakin itselleni vierailun myötä selvästi tutummaksi.

Matkan ohjelma oli asiasisällöltään erinomainen. Saimme tiiviin tietopaketin eurooppalaisesta lainkäytöstä.

Kirjoittaja

Lotta Kroneld

Asianajaja, Asianajajaliiton hallituksen jäsen ja ammatillisen valiokunnan puheenjohtaja

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments