KHO palautti asian uuteen suulliseen käsittelyyn kelvottoman tulkkauksen johdosta

31.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:10 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Kristinuskoon kääntyminen – Tulkkaaminen – Vakaumuksen arviointi – Hallinto-oikeuden selvittämisvelvollisuus

Muutoksenhakija oli vedonnut turvapaikkaperusteenaan muun ohella kristinuskoon kääntymiseensä. Hallinto-oikeus oli järjestänyt suullisen käsittelyn muutoksenhakijan uskonnollisen vakaumuksen selvittämiseksi.

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko hallinto-oikeuden suullisessa käsittelyssä saatu selvitys muutoksenhakijan uskonvakaumuksesta tulkkauksessa ilmenneiden puutteiden takia ollut riittävän luotettava käytettäväksi ratkaisun perustana.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että suullisessa käsittelyssä oli käytännössä ilmennyt, että muutoksenhakijan kertomuksen tulkkaus oli jäänyt osin vajaaksi ja että tulkattu teksti oli ollut samoin osin vaikeasti ymmärrettävissä tai paikoin jopa mahdotonta ymmärtää. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tallenteista ilmenevät tapahtumat ja puutteet kokonaisuutena arvioituna antoivat vakavan aiheen epäillä tulkkauksen sisältöä ja täsmällisyyttä suhteessa muutoksenhakijan esittämään ja että tämä oli vaikuttanut haitallisesti muutoksenhakijan kertomuksen ymmärtämiseen ja siten hänen kristinuskoon kääntymisensä arviointiin. Suullisessa käsittelyssä saatua selvitystä ei siten voitu pitää riittävän luotettavana. Asia palautetiin hallinto-oikeudelle uuden suullisen käsittelyn järjestämiseksi.

Ks. KHO 2021:165

KHO:2023:10

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments