Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä siviiliasioita vuonna 2012

4.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 469 000 siviiliasiaa, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Erityisen voimakkaasti kasvoi suppealla
haastehakemuksella vireille tulleiden riita-asioiden määrä.
Riita-asioita ratkaistiin ennätykselliset 422 700 asiaa, yli
21 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakemusasioita
ratkaistiin 46 200, pari prosenttia edellisvuotta enemmän.
Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastosta Käräjäoikeuksien
siviiliasioiden ratkaisut.

Enemmistö ratkaistuista riita-asioista, (64 %), oli velka-
tai saamissuhdetta koskevia juttuja. Kaikkiaan velka- tai
saamissuhdejuttuja oli 269 600, mikä on 16 prosenttia enemmän
kuin vuotta aiemmin. 2000-luvun puolivälin jälkeen alkanut velka-
ja saamissuhdeasioiden määrän voimakas kasvu hiipui vuonna 2010,
mutta jatkui jälleen vuodesta 2011. Velka- ja saamissuhdeasioita
käräjäoikeuksissa ovat esimerkiksi kulutusluotot,
luottokorttisaatavat ja ns. pikavipit. Velka- ja
saamissuhdeasioiden lisäksi eniten riita-asioita puitiin
asiaryhmissä palvelussopimukset, toimeksianto ja
työntulossopimukset (17 %), irtain omaisuus (11 %) sekä
huoneenvuokra-asiat (6 %).


Ratkaisut pääosin kirjallisella
valmistelulla

Loppuun käsitellyistä riita-asioista 99,3 prosenttia,
419 600 asiaa, ratkaistiin jo asian valmisteluvaiheessa.
Valmistelun kirjallisessa käsittelyssä ratkaistiin 417 300
asiaa ja suullisessa valmistelussa 2 400 asiaa.
Käräjäoikeuksien pääkäsittelyyn riita-asioista eteni alle yksi
prosentti loppuun käsitellyistä asioista.

Riita-asioista ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa 57
prosenttia ja alle puolessa vuodessa 96 prosenttia. Riita-asioiden
kirjallisessa valmistelussa käsittelyyn kului keskimäärin 2,2
kuukautta ja pääkäsittelyyn edenneissä jutuissa keskimäärin 11,4
kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa loppuun
käsitellyissä riita-asioissa oli 2,3 kuukautta. Hakemusasioiden
keskimääräinen käsittelyaika laski hieman edellisestä vuodesta.

Käsittelyajat vaihtelevat käräjäoikeuksissa suuresti riippuen
asian sisällöstä ja käsittelyn ratkaisuvaiheesta. Riita-asioista
erityisesti huoneenvuokra-asioiden, velka- ja saamissuhdeasioiden
sekä irtainta omaisuutta koskevien asioiden käsittelyaika oli
keskimääräistä käsittelyaikaa lyhyempi. Pisimpään kestivät
pääkäsittelyyn edenneet aineettoman oikeuden, vakuutussopimusten ja
konkurssien asiat. Hakemusasioiden käsittelyajat ovat keskimäärin
riita-asioiden käsittelyaikoja pidempiä. Lyhyimmät käsittelyajat
hakemusasioissa olivat holhousasioiden sekä perintö- ja
testamenttioikeuden asioissa, pisimmät pääkäsittelyyn asti
edenneissä avio- ja avoliitto-oikeuden asioissa sekä lapsia
koskevissa asioissa.

Vuonna 2012 loppuun käsittelemistään riita-asioista
käräjäoikeudet hyväksyivät kanteen, eli ratkaisivat jutun kantajan
vaatimusten mukaisesti, 84 prosentissa tapauksista. Hyväksytyistä
kanteista 98 prosenttia oli yksipuolisia tuomioita eli
tuomioistuimen ratkaisuja poissa ollutta asianosaista vastaan.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments