Poissaolosakko voitiin tuomita kun vastaaja ei ollut esitänyt selvitystä laillisesta esteestä pääkäsittelyyn, joka peruutettiin hänen pyynnöstään.

25.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:60 Oikeudenkäyntimenettely – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Poissaolosakko

A oli haastettu rikosasian pääkäsittelyyn käräjäoikeudessa henkilökohtaisesti sakon uhalla. A:n avustajan ilmoitettua A:n olevan estynyt saapumaan pääkäsittelyyn käräjäoikeus oli peruuttanut ennakollisesti pääkäsittelyn, määrännyt uuden käsittelypäivän ja kehottanut A:ta esittämään peruutetun pääkäsittelyn osalta selvityksen laillisesta esteestä saapua käräjäoikeuteen. Kun selvitystä ei esitetty, käräjäoikeus tuomitsi A:n uhkasakkoon. A:n valitukseen antamassaan tuomiossa hovioikeus katsoi, ettei A:ta olisi tullut peruutuksen jälkeen tuomita uhkasakkoon poissaolosta peruutetusta pääkäsittelystä ja poisti uhkasakon.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevin perustein, että käräjäoikeus on voinut tuomita vastaajalle esteettömän poissaolon varalta asetetun uhkasakon, kun selvitystä laillisesta esteestä ei esitetty.

KKO:2022:60

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments