Generic filters
Exact matches only
25.5.2020 Oikeusuutiset

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus lisää istuntojen määrää ja muutoinkin käynnistää toimintaansa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on varautunut koronavirusepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin rajoittamalla toimintaansa. Epidemiatilanteen vakauduttua käräjäoikeus lisää istuntojen määrää ja muutoinkin käynnistää toimintaansa. Käräjäoikeus ja sen työntekijät noudattavat terveysviranomaisten ohjeistusta. Käräjäoikeus huolehtii toimintansa järjestämisestä siten, että meillä asiointi on turvallista. Käräjäoikeus lisää istuntojen määrää 1.6.2020 alkaen Pääkäsittelyjä ja suullisia istuntoja järjestetään 1.6.2020 alkaen myös…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/ita-uudenmaan-karajaoikeus-lisaa-istuntojen-maaraa-ja-muutoinkin-kaynnistaa-toimintaansa/
19.4.2020 Oikeusuutiset

EUT: Puolan on keskeytettävä ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaostoa koskevien säännösten soveltaminen

Puolan on välittömästi keskeytettävä ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaoston toimivallasta tuomareita koskevissa kurinpitoasioissa annettujen kansallisten säännösten soveltaminen Komission esittämät tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevat perusteet oikeuttavat väliaikaisten toimenpiteiden myöntämisen. Vuonna 2017 Puolassa säädettiin Sąd Najwyższyn (ylin tuomioistuin, Puola) ja yleisten tuomioistuinten tuomareita koskevasta uudesta kurinpitojärjestelmästä. Tämän lainsäädäntöuudistuksen nojalla Sąd Najwyższyyn perustettiin uusi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eut-puolan-on-keskeytettava-ylimman-tuomioistuimen-kurinpitojaostoa-koskevien-saannosten-soveltaminen/
30.3.2020

Koronavirus ja oikeudenkäynnit

Viranomaisten ja yritysten viestiessä koronaviruksen aiheuttamista muutoksista ja rajoituksista toiminnoissaan on tuomioistuinten viestintä joutunut koetukselle. Tuomioistuinten riippumattomuuden turvaamiseksi on lähdetty siitä, että jokainen tuomioistuin ja itse asiassa jokainen tuomari päättää miten reagoi koronaviruksen tuomaan uhkaan ja viranomaisten pyrkimykseen vähentää väestön ihmiskontaktit minimiin. Näyttää myös siltä, että vuoden alussa toimintansa aloittanut…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/koronavirus-ja-oikeudenkaynnit/
7.10.2018 Oikeusuutiset

Tasavallan presidentin lausuma perustuslain muutosta koskevan lain vahvistamisen yhteydessä

Tasavallan presidentti huomautti, ettei lain käsittely eduskunnassa vastannut perustuslain sanamuotoa. Tasavallan presidentin lausuma EV 77/2018 vp (HE 198/2017 vp) johdosta: “Eduskunnan vastaus koskee Suomen perustuslain 10 §:n muuttamista, jonka eduskunta on hyväksynyt tehtäväksi kiireellisenä. Tällainen eduskunnan ehdotus on ainutkertainen nykyisen perustuslakimme aikana. Eduskunnan vastaukseen sisältyy ristiriitainen ongelma. Eduskunnan asiaan liittyvä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/tasavallan-presidentin-lausuma-perustuslain-muutosta-koskevan-lain-vahvistamisen-yhteydessa/
3.10.2016 Oikeusuutiset

Syyttäjille ohje tehtävien etusijajärjestyksestä

Uudistetun ohjeen tavoitteena on edistää syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta ja lyhentää kiireellisten asioiden rikosoikeudenkäyntien kokonaiskestoa. Valtakunnansyyttäjä on antanut syyttäjille ohjeen syyttäjän tehtävien asettamisesta niiden kiireellisyyteen perustuvaan etusijajärjestykseen. Valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen mukaan ihmisten yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi myös yhdenmukainen kiireellisyysarviointi on tarpeen. “Nykyisin lähes kaikilla syyttäjillä on useita kiireellisiä asioita ratkaistavanaan yhtä aikaa. Ne…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/syyttajille-ohje-tehtavien-etusijajarjestyksesta/
27.10.2015 Oikeusuutiset

Poliisilla oikeus saada KELAlta salassapidettäviä tietoja henkirikostutkinnassa.

Itä-Suomen HaO: Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tiedonsaantioikeus – Salassa pidettävä asiakirja – Virkasalaisuus – Todistamiskielto – poliisi – Oikeushyvien punninta – Kiireellisyys – Kuulematta jättäminen Hallinto-oikeus toteaa, että keskusrikospoliisi on pyytänyt Kelalta kaikkea sillä olevaa tietoa kadonneesta henkilöstä ja hänen kahdesta perheenjäsenestään. Tietopyynnön mukaan katoamiseen liittyvät olosuhteet ovat sittemmin johtaneet esitutkintaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/poliisilla-oikeus-saada-kelalta-salassapidettavia-tietoja-henkirikostutkinnassa/
16.7.2015 Oikeusuutiset

Poliisihallitus: Poliisin tietoon tulleiden rikosten ja hälytystehtävien määrät viime vuoden tasolla

Poliisille tammi–kesäkuussa 2015 ilmoitettujen rikosten määrä pysyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes ennallaan. Myöskään hälytystehtävien määrässä ei ollut suurta muutosta – Keskeisimmät muutokset kuluvan vuoden rikostilastoissa näkyvät huumausainerikosten ja liikennerikkomusten määrän kasvussa, arvioi poliisijohtaja Seppo Kolehmainen. Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä vuoden 2015 tammi–kesäkuussa kasvoi reilun yhden prosentin vuoden 2014…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/poliisihallitus-poliisin-tietoon-tulleiden-rikosten-ja-halytystehtavien-maarat-viime-vuoden-tasolla/
28.6.2015 Oikeusuutiset

Kunta ei saanut lomauttaa ruuhkaantuneen sosiaalitoimen henkilöstöä

Vaasan HaO: Kunnallisasia – Lomauttaminen – Sosiaalityön henkilöstö – Sosiaalitakuu Kaupunginhallitus oli päättänyt, että kaupungin henkilöstö lomautetaan viideksi vuorokaudeksi. Asiassa sadun selvityksen mukaan kaupungissa toimeentulotukihakemusten ratkaiseminen oli jo ennen lomautuksia toistuvasti viivästynyt siten, että useat toimeentulotukihakemukset ja myös kiireellisenä toimitetut toimeentulotukihakemukset olivat jääneet käsittelemättä lain säätämässä määräajassa. Ennen lomautuksia ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/kunta-ei-saanut-lomauttaa-ruuhkaantuneen-sosiaalitoimen-henkilostoa/
15.10.2014 Oikeusuutiset

Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laskenut – erityisesti pahoinpitelyt yleisillä paikoilla vähentyneet

Poliisin tilastojen mukaan tämän vuoden tammi-syyskuussa kaikkien rikosten määrä oli yli 8 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Poliisille ilmoitettiin kuluvan vuoden tammi-syyskuussa yhteensä runsaat 600 000 rikosta Väkivaltarikollisuus väheni prosentuaalisesti eniten. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eniten vähenivät yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyrikokset, 10,8 prosenttia. Yksityisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/poliisille-ilmoitettujen-rikosten-maara-laskenut-erityisesti-pahoinpitelyt-yleisilla-paikoilla-vahentyneet/
23.7.2014 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies esittää valtakunnallista ohjeistusta hoidon kiireellisyyden ensiarvioon

Pikkulapsi, jolla epäiltiin olevan vierasesine hengitysteissä, joutui odottamaan terveyskeskuspäivystyksessä lääkärille pääsyä yli tunnin Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen esittää Valviralle harkittavaksi, olisiko tarpeen kehittää selkeä valtakunnallinen ohjeistus hoidon kiireellisyyden ensiarvioon. Oikeusasiamies pitää ohjeistusta tärkeänä potilasturvallisuuden, potilaiden yhdenvertaisuuden ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Oikeusasiamies otti asiaan kantaa hänelle tehdyn kantelun johdosta. Terveyskeskuksen päivystykseen oli…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/oikeusasiamies-esittaa-valtakunnallista-ohjeistusta-hoidon-kiireellisyyden-ensiarvioon/