Syyttäjille ohje tehtävien etusijajärjestyksestä

3.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uudistetun ohjeen tavoitteena on edistää syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta ja lyhentää kiireellisten asioiden rikosoikeudenkäyntien kokonaiskestoa.

Valtakunnansyyttäjä
on antanut syyttäjille ohjeen syyttäjän tehtävien asettamisesta niiden
kiireellisyyteen perustuvaan etusijajärjestykseen.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen mukaan ihmisten
yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi myös yhdenmukainen
kiireellisyysarviointi on tarpeen. “Nykyisin lähes kaikilla syyttäjillä
on useita kiireellisiä asioita ratkaistavanaan yhtä aikaa. Ne on
asetettava keskenään johonkin etusijajärjestykseen. Se on pakollista
mutta ikävää punnintaa, koska samalla ei-kiireellisten asioiden
käsittely vääjäämättä hidastuu”, Nissinen toteaa.

Erityisesti
laajojen ja vaikeiden rikosjuttujen käsittelyn pitkittyminen
esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeuskäsittelyn muodostamassa
rikosasioiden käsittelyketjussa voi vaarantaa asianosaisten oikeutta
saada asiansa käsiteltyä viivytyksettä perustuslain mukaisesti.

Ohjeessa
syyttäjät ja heidän työnjohdostaan vastaavat esimiehet velvoitetaan
tunnistamaan kiireelliset tehtävät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
ja asettamaan ne selvästi etusijalle muihin nähden. Ohjeen mukaisia
kiireellisyysperusteita ovat laissa säädettyjen perusteiden lisäksi
esimerkiksi kokonaiskäsittelyajan kohtuuttoman pitkittymisen vaara,
asiaan liittyvä merkittävä yksityinen etu, syytejutun suuri
yhteiskunnallinen merkitys tai sen oikeudellinen ennakkotapauksen
luonne.

Valtakunnansyyttäjä toteaa, että syyttäjälaitoksen
käytössä olevilla voimavaroilla kaikkia rikosasioita ei ole mahdollista
hoitaa yhtä nopeasti. “Hosua ei voi, tutkimatta ei voi hutkia eikä
riittävästä laadusta tinkiä. Kaikki tehdään, mitä nykyisillä
voimavaroilla ehditään. Valitettavasti tälläkin hetkellä 350 juttua on
odottanut jo yli vuoden syyttäjän ratkaisua. Siinä on 350 juttua
liikaa.”

Valtakunnansyyttäjän yleinen ohje syyttäjän tehtävien
kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä (VKS:2016:4, dnro 20/31/16)
on julkaistu Valtakunnansyyttäjänviraston kotisivulla.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments