Oikeusasiamies esittää valtakunnallista ohjeistusta hoidon kiireellisyyden ensiarvioon

23.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Pikkulapsi, jolla epäiltiin olevan vierasesine hengitysteissä, joutui odottamaan terveyskeskuspäivystyksessä lääkärille pääsyä yli tunnin

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen esittää
Valviralle harkittavaksi, olisiko tarpeen kehittää selkeä
valtakunnallinen ohjeistus hoidon kiireellisyyden ensiarvioon.
Oikeusasiamies pitää ohjeistusta tärkeänä potilasturvallisuuden,
potilaiden yhdenvertaisuuden ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.
 
Oikeusasiamies otti asiaan kantaa hänelle tehdyn kantelun johdosta.

Terveyskeskuksen päivystykseen oli tuotu vuoden ikäinen lapsi, jolla
epäiltiin olevan vierasesine hengitysteissä. Lapsen hoidon tarve
arvioitiin kiireettömäksi. Lapsi pääsi lääkärin tutkittavaksi vasta yli
tunnin odottamisen jälkeen. Oikeusasiamiehen hankkimien Valviran ja sen
pysyvän asiantuntijan lausuntojen mukaan pikkulapsen nielun tai
hengitysteiden vierasesine-epäily on hoidettava kiireellisesti. Vaikka
potilaan tila olisikin hyvä, on mahdollista, että esine joutuu
syvemmälle hengitysteihin.

Hoidon kiireellisyyden ensiarvio, triage, koskee hoidon aloittamisen
kiireellisyyttä. Terveyskeskuksen triage-luokituksesta puuttui kohta,
jonka mukaan vierasesine-epäily hengitysteissä kuuluu kiireellisinä
hoidettaviin tapauksiin.

Valviran pysyvän asiantuntijan läpikäymistä triage-luokituksista
Suomessa vain Pohjois-Karjalan keskussairaalan luokituksessa mainitaan
erikseen kiireellisyysluokkaan A tai B kuuluvana vierasesineen epäily
hengitysteissä. Potilas on otettava lääkärin hoidettavaksi 10 minuutin
kuluessa.

Hoidon kiireellisyyden ensiarvion tulisi oikeusasiamies Jääskeläisen
mukaan olla yhdenmukainen eri päivystysyksiköissä, jotta potilaat eivät
olisi hoitopaikastaan riippuen eriarvoisessa asemassa hoidon
kiireellisyyden ensiarviota tehtäessä. Esimerkiksi hengitysteissä olevan
vierasesine-epäilyn suhteen hoidon kiireellisyyden ensiarvion
luokituksissa näyttää olevan eroavuutta, mikä ei ole hyväksyttävää. Eri
asia on, että paikallisiin triage-ohjeistuksiin voidaan liittää
työnjakoon ja hoitoon liittyviä tarkentavia ohjeita. Hoidon
kiireellisyyden ensiarvioon ei ole tarkempaa lainsäädäntöä eikä
valtakunnallista ohjeistusta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments