Kunta ei saanut lomauttaa ruuhkaantuneen sosiaalitoimen henkilöstöä

28.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Vaasan HaO: Kunnallisasia – Lomauttaminen – Sosiaalityön henkilöstö – Sosiaalitakuu

Kaupunginhallitus oli päättänyt, että kaupungin henkilöstö lomautetaan viideksi vuorokaudeksi.

Asiassa
sadun selvityksen mukaan kaupungissa toimeentulotukihakemusten
ratkaiseminen oli jo ennen lomautuksia toistuvasti viivästynyt siten,
että useat toimeentulotukihakemukset ja myös kiireellisenä toimitetut
toimeentulotukihakemukset olivat jääneet käsittelemättä lain säätämässä
määräajassa. Ennen lomautuksia ei ollut myöskään lastensuojelun
sosiaalityössä kyetty noudattamaan lastensuojelulain 26 §:n ja 27 §:n
lastensuojeluilmoitusten käsittelyn ja lastensuojelutarpeen selvityksien
laatimisen määräaikoja. Kaupunginhallitus totesi hallinto-oikeudelle
antamassaan lausunnossa että toimeentuloyksikön työtilanne oli
ruuhkautunut ja että tilanteeseen haetaan ratkaisuja. Kaupunginhallitus
oli ryhtynyt toimenpiteisiin lastensuojelun tulosyksikön henkilöstön
työmäärän korjaamiseksi. Lastensuojelun tilanteen parantamiseksi
kaupunki oli pian lomautusta koskevan päätöksen jälkeen perustanut
sosiaaliohjaajan viran ja seuraavan vuoden talousarvioon sisältyi viiden
perhetyöntekijän toimen perustaminen lastensuojeluun.

Hallinto-oikeus
katsoi selvitetyksi, että aikuissosiaalityön toimeentulotukiyksikköön
kuuluvan henkilöstön työtilanne oli lomautuksista päätettäessä ollut
sellainen, että kaikkia toimeentulotukihakemuksia ei ole pystytty
käsittelemään toimeentulotukilain säätämissä määräajoissa. Vastaavasti
lastensuojelun tulosyksikköön kuuluvan henkilöstön työtilanne oli ollut
sellainen, että kaikkia kiireellisyysarvioita ja lastensuojelutarpeen
selvityksiä ei ole pystytty tekemään lastensuojelulain mukaisissa
määräajoissa. Näissä olosuhteissa lomautukset, jotka entisestään
heikentävät näiden tulosyksiköiden edellytyksiä huolehtia edellä
mainittujen lakisääteisten määräaikojen noudattamisesta, olivat
lainvastaisia. Lomautusten ja muiden vapaiden ajoittaminen
työntekijäkohtaisesti, tai uusien virkojen perustaminen lomautusten
jälkeen ei antanut aihetta arvioida päätöksentekohetkellä vallitsevia
lomautusedellytyksiä toisin. Lomautusta koskeva päätös oli
lainvastaisena kumottava siltä osin kuin se koski aikuissosiaalityön
toimeentulotukiyksikön ja lastensuojelun tulosyksikön henkilöstön
lomauttamista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments