Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.10.2015 Oikeusuutiset

Virheellisesti kunnallisvalitusta varten myönnetty julkinen oikeusapu voitiin lakkauttaa takautuvasti

KHO:2015:153 Oikeusapu – Kunnallisvalitus – Kunnan jäsenen valitus – Myöntämisedellytykset – Oikeusavun lakkaaminen – Avustajan palkkio Hallinto-oikeus oli määrännyt lakkautettavaksi alaikäisille lapsille kunnallisvalitusta varten myönnetyn oikeusavun sen myöntämisajankohdasta lukien. Oikeusapulain 6 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla oikeusapuun ei kuulu avustaminen asiassa, jossa oikaisuvaatimus- tai valitusoikeus perustuu kunnan tai muun…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/virheellisesti-kunnallisvalitusta-varten-myonnetty-julkinen-oikeusapu-voitiin-lakkauttaa-takautuvasti/
10.9.2013 Oikeusuutiset

OPTULAn selvitys: Oikeusturvavakuutus ja julkinen oikeusapu

Yhä useampi suomalainen vakuutettu oikeusturvavahingon varalta – oikeusturvavahinkojen määrä ei kuitenkaan juuri kasvanut Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on tutkittu julkisen oikeusavun ja oikeusturvavakuutuksen käyttöä kansalaisten oikeudellisissa ongelmissa. Erityisesti oikeusturvavakuutuksista ei ole aiemmin ollut juurikaan tietoa saatavilla lukuun ottamatta yleispiirteistä informaatiota. Nyt käsillä oleva erillisjulkaisu vastaa tähän tietotarpeeseen. Julkaisussa tarkastelu painottuu yksityisten kansalaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/optulan-selvitys-oikeusturvavakuutus-ja-julkinen-oikeusapu/
19.9.2022 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 – ei korotusta oikeusapupalkkioihin

Hallitus esittää vuoden 2023 talousarvioesityksessä oikeusministeriön hallinnonalalle määrärahoja kaikkiaan 1,1 miljardia euroa. Kokonaismäärärahan taso on noin 42 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei huomioida. Virastojen toimintamenojen osuus määrärahoista on noin 80 prosenttia. Lisärahoitusta varattiin muun muassa lähestymiskiellon tehostamiseen, saamelaiskäräjien resurssien vahvistamiseen ja oikeudenhoidon…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/oikeusministerion-hallinnonala-valtion-talousarvioesityksessa-vuodelle-2023-ei-korotusta-oikeusapupalkkioihin/
17.1.2022 Lausunnot

Lausunto asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa

Lausuntopyyntönne: KA/27845/07.01.01.01.00/2021 Lausuntopyyntö asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa, ja esittää pyydettynä lau­suntona seuraavaa. Yleistä asianajosalaisuudesta Asianajajista annetun lain (496/1958) 5 c §:ssä on säädetty asianajajan salassapitovelvollisuudesta eli asianajosalaisuudesta, jota on täsmennetty asianajajia edellä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-asianajosalaisuuden-tulkinnasta-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiirien-tehtavissa-kertyvissa-arkistolain-perusteella-pysyvasti-sailytettavissa-arkistoitavissa-asiakirjatiedoissa/
29.1.2021 Lausunnot

Lausunto oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Suomen Asianajajaliiton lausunto oikeusministeriön lausuntopyyntöön 9.12.2020 VN/4142/2020 Valmisteltu Asianajajaliiton oikeusavun asiantuntijaryhmässä 27.1.2021 Kannatatteko Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista ja nykyisistä oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä luopumista? Asianajajaliitto kannattaa viraston perustamista ja oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä luopumista.  Viraston perustaminen mahdollistaa oikeusapu- ja edunvalvontatoimen nykyistä tehokkaamman ja yhdenmukaisemman kehittämisen sekä toimintojen nykyistä paremman resurssoinnin. Oikeusavun hakijoiden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/lausunto-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta/
25.1.2021

Oikeusapupalkkiot pahasti jäljessä

Yksityiselle avustajalle julkisena oikeusapuna annetusta asianajosta on vuodesta 2014 maksettu palkkiona 110 euroa tunnilta. Sama palkkio maksetaan myös puolustajaksi tai asianomistajan avustajaksi määrätylle asianajajalle. Palkkio on jäänyt pahasti jälkeen. Ero tavanomaisiin asianajopalkkioihin vastaavista tehtävistä lienee jo yli 100 % ainakin pääkaupunkiseudulla. Itsemaksavilta asiakkailta ja heidän vakuutusyhtiöiltään veloitetaan siis vastaavista toimenpiteistä…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeusapupalkkiot-pahasti-jaljessa/
28.9.2020 Oikeusuutiset

AEOA esittää hyvityksen maksamista kun julkinen oikeusavustaja oli toimittanut valituksen perille määräajan päätyttyä

Kainuun oikeusaputoimiston lausunnon mukaan asiassa on riidatonta, että valituslupahakemus on toimitettu myöhässä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja että tämän perusteella korkein hallinto-oikeus on jättänyt valituslupahakemuksen tutkimatta. Lausunnon mukaan kyseessä on oikeusaputoimiston virhe. Avustajan olisi tullut huolehtia siitä, että vali-tuslupahakemus toimitetaan valitusajan puitteissa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Säädettyjen määräaikojen noudattaminen on oikeusaputoimiston hoidettaviksi ottamissa asioissa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/aeoa-esittaa-hyvityksen-maksamist-kun-julkinen-oikeusavustaja-oli-toimittanut-valituksen-perille-maaraajan-paatyttya/
20.5.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijoiden tulkkaus oikeusaputoimistossa oli arvonlisäverollista palvelua

HelsinginHAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Oikeusaputoimiston tilaama tulkkauspalvelu – Arvonlisävero Tulkkausyritys oli vaatinut korvattavaksi valtion varoista turvapaikanhakijoiden avustamiseen liittyviä tulkkauskuluja. Tulkkauspalveluja koskevaan laskuun oli sisältynyt myös arvonlisäveron (24 %) osuus. Oikeusaputoimisto oli korvannut tulkkauksesta aiheutuneet kulut ilman arvonlisäveroa, koska tulkattavilla ei ollut kotipaikkaa Euroopan unionin alueella. Tulkkausyrityksen lasku…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/turvapaikanhakijoiden-tulkkaus-oikeusaputoimistossa-oli-arvonlisaverollista-palvelua/
15.2.2019 Lausunnot

Lausunto Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista koskevasta selvityksestä

Dnro 80/2018   www.lausuntopalvelu.fi   Lausuntopyyntönne: VN/6624/2018, 17.12.2018 LAUSUNTO OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAVIRASTON PERUSTAMISTA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ 1. Selvityksessä ehdotetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Kannatatteko yhden viraston perustamista?   Suomen Asianajajaliitto kannattaa viraston perustamista.   Uuden viraston perustaminen mahdollistaa oikeusapu- ja edunvalvontatoimen nykyistä tehokkaamman kehittämisen. Oikeusavun hakijoiden kannalta esitetty organisaatio tuottaisi nykyistä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/lausunto-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamista-koskevasta-selvityksesta/
11.3.2016 Oikeusuutiset

Ulkoprosessuaalisessa asiassa on oikeusaputoimiston selvitettävä ovatko edellytykset yksityiseen avustajaan olemassa

KHO:2016:27 Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Yksityinen avustaja – Oikeusapuhakemuksen käsittely – Sähköinen hakemus – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Valitusluvan tarve Helsingissä asuva A oli hakenut oikeusapua Maahanmuuttovirastossa vireillä olleeseen kansalaisuuslain mukaiseen asiaan ja pyytänyt nimeämänsä yksityisen avustajan määräämistä avustajakseen. Sähköisesti tehty hakemus oli ohjautunut Ylivieskan oikeusaputoimiston käsiteltäväksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/ulkoprosessuaalisessa-asiassa-on-oikeusaputoimiston-selvitettava-ovatko-edellytykset-yksityiseen-avustajaan-olemassa/