OPTULAn selvitys: Oikeusturvavakuutus ja julkinen oikeusapu

10.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yhä useampi suomalainen vakuutettu oikeusturvavahingon varalta – oikeusturvavahinkojen määrä ei kuitenkaan juuri kasvanut

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on tutkittu julkisen oikeusavun
ja oikeusturvavakuutuksen käyttöä kansalaisten oikeudellisissa
ongelmissa. Erityisesti oikeusturvavakuutuksista ei ole aiemmin ollut
juurikaan tietoa saatavilla lukuun ottamatta yleispiirteistä
informaatiota. Nyt käsillä oleva erillisjulkaisu vastaa tähän
tietotarpeeseen. Julkaisussa tarkastelu painottuu yksityisten
kansalaisten yksityiselämää koskevaan oikeusturvaan. Selvityksen
piirissä ovat siis lähinnä kotivakuutuksiin liitetyt
oikeusturvavakuutukset. Oikeusturvavakuutuksen käyttöä on selvitetty
oikeusministeriön tietokannoista, Finanssialan Keskusliitosta,
vakuutusyhtiöistä sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta ja
Vakuutuslautakunnalta saadun tilastomateriaalin pohjalta. Aineistoa on
taustoitettu ja täydennetty vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa
toteutetuilla käyntihaastatteluilla.

Oikeusturvavakuutus ja julkinen oikeusapu (OPTL:n tutkimustiedonantoja 119)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments