Virheellisesti kunnallisvalitusta varten myönnetty julkinen oikeusapu voitiin lakkauttaa takautuvasti

15.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:153

Oikeusapu – Kunnallisvalitus – Kunnan jäsenen valitus – Myöntämisedellytykset – Oikeusavun lakkaaminen – Avustajan palkkio

Hallinto-oikeus oli määrännyt lakkautettavaksi alaikäisille lapsille
kunnallisvalitusta varten myönnetyn oikeusavun sen myöntämisajankohdasta
lukien. Oikeusapulain 6 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla oikeusapuun ei
kuulu avustaminen asiassa, jossa oikaisuvaatimus- tai valitusoikeus
perustuu kunnan tai muun julkisyhteisön jäsenyyteen. Lain vastaisesti
myönnetty oikeusapu oli voitu lakkauttaa sen myöntämisajankohdasta
lukien, eikä avustajalle voitu määrätä maksettavaksi palkkiota valtion
varoista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments